ONZE VERENIGING

De vereniging is opgericht op 27 september 1967. Al ruim vijftig jaar houden leden van de vereniging zich bezig met geschiedschrijving van de Dungense en Maaskantse gemeenschap in de breedste zin van het woord. De resultaten van veel van deze onderzoeken zijn gepubliceerd in een groot aantal boeken en ons tijdschrift “Het Griensvenneke”.

DEN DUNGEN

Den Dungen is een dorp gelegen op ongeveer 5 kilometer ten zuidoosten van de stad ‘s-Hertogenbosch in de provincie Noord- Brabant.Bij Archeologisch onderzoek in 1983 en 1984 in Het Bossche Broek tussen de Kloosterstraat en de A2 bleek dat daar al in de midden Bronstijd (ca. 1800- 1200 voor Chr.) een nederzetting is geweest.

BIDPRENTJES

Op deze website zijn inmiddels meer dan 6.000 bidprentjes te vinden van mensen met een relatie tot Den Dungen en Maaskantje. Op 18 september 2017 hebben we het 5.000e bidprentje toegevoegd, en op 29 juni 2023 het 6.000e exemplaar!

© Copyright - Heemkundevereniging ”Op die Dunghen”