3. Aanleg van de rondweg A2 (1967-1970)

De plannenmakers hebben de rondweg A2 rond de stad precies over de Eikendonk geprojecteerd en daarmee de roemrijke geschiedenis van de Eikendonk weggevaagd. Zelfs een pleidooi van Gerrit Beex, de provinciale archeoloog werd genegeerd. Het kerkhof van het klooster werd met bulldozers onder het asfalt geschoven. Gelukkig werden in 2004, vanwege een aanstaande verbreding, de lindebomen wel een 15 tal meters verplaatst naar de rand van de rijksweg. De nazorg die verplante bomen nu eenmaal nodig hebben kregen de lindebomen echter niet. In 2012 werd de A2 opnieuw verbreed en kwamen de bomen dus nog dichter tegen de rijksweg aan te liggen. Omsloten door damwanden stonden ze letterlijk in het verdomhoekje. Na een inspectie in 2012 bleek de conditie van de bomen sterk achteruit te zijn gegaan. Na enige aandrang heeft Rijkswaterstaat, de eigenaar van de bomengroep, de verantwoordelijkheid voor deze bomen op zich genomen. Ze worden vanaf die tijd regelmatig van water en voedsel voorzien. Het terpje waar ze nu opstaan biedt te weinig vocht en voedsel. Ze staan letterlijk in het verdomhoekje en worden dus kunstmatig in leven gehouden. Nu maakt Rijkswaterstaat weer plannen om de A2 tussen Deil en Vught te verbreden en staan de bomen letterlijk weer in de weg. Opnieuw een probleem dat opgelost moet worden, tenminste als de rijbaan in de richting van de bomen wordt verbreed. De bomen hebben aangetoond een enorme vitaliteit te hebben en zullen indien ze opnieuw verplaatst moeten worden een grote kans maken te overleven. Langs de 140 km. van de A2 tussen Amsterdam en Maastricht staat geen historisch belangrijke bomengroep dan de lindebomen op de Eikendonk.
10-9 2021 PV

De laatste boom:
‘En als de laatste boom door mensenhand sterft, valt de hemel op ons’
Cheko Mosqueria, Azteek uit Mexico