Heemkundevereniging “Op die Dunghen” heeft leden, die hun verzamelde kennis regelmatig aan het papier toevertrouwen. Zij hebben boeken geschreven, publiceren regelmatig in Het Griensvenneke of helpen verenigingen bij het samenstellen van bijvoorbeeld een jubileumboek. Een groot deel in inmiddels uitverkocht. Onderstaande publicaties zijn nog te koop. De adressen zijn:

  • Henk van Gestel, Bramenbos 12, Sint Michielsgestel, 073-594 14 03
  • Jaap Claerhoudt, Kampseveld 15, Den Dungen, 073-594 22 74
  • Litserborg, Litserstraat 2, Den Dungen

of

Indien U in Den Dungen woont kunnen we de bestelling ook bij u afgeven. Zet dat dan in de bestelling erbij. Geeft dan tevens aan of u contant bij aflevering wilt betalen of het bedrag over heeft overgemaakt op bankrekening NL80 RABO 0112 9909 08.

Dorp tussen behoud en verandering. Den Dungen 1967-2017;De auteurs van het boek zijn Jos Bertens, Harrie Maas en André Schoones; 144 pagina’s; ISBN 978-90-801091-6-2

Ter gelegenheid van haar jubileum publiceert Heemkundevereniging “Op die Dunghen” vijftig jaar dorpsgeschiedenis in één boek!

De redactie werd geïnspireerd doordat deze periode overeenkomt met de jaren waarin Chr. van Beurden zorg droeg voor het zielenheil van zijn parochianen in Den Dungen en Maaskantje. Het boek beschrijft een halve eeuw waarin het dorp veranderde en toch ook werd behouden.

De prijs is € 25,00. De eventuele verzendkosten zijn € 4,50.

Over kostbare vrijheid 
Uitgegeven ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. De auteurs van het boek zijn Henk van der Linden, Jaan Veenman en de samenwerkende Heemkundekringen Sint Michielsgestel; 68 pagina’s; ISBN 978-90-824131-1-3

De prijs is € 5,00

In 1900
Heemkundevereniging “Op die Dunghen” heeft in 2012 het 45-jarig jubileum gevierd. De inwoners van Den Dungen – Maaskantje werden daarbij getracteerd op een boek over het leven in de dorpsgemeenschap in 1900 met de titel “In 1900”. De auteurs van het boek zijn Henk van Gestel, Harrie Maas, Cor Schakenraad en André Schoones. Dit boek bijna uitverkocht!

De prijs is € 18,50. De eventuele verzendkosten zijn € 4,50.

Dorpsalbum. Den Dungen in ansichten
Heemkundevereniging “Op die Dunghen” heeft in 2007 met een aantal activiteiten het 40-jarig jubileum gevierd. De inwoners van Den Dungen – Maaskantje werden daarbij o.a. getracteerd op een boek over de dorpsgemeenschap met de titel “Dorpsalbum. Den Dungen in ansichten”. De auteurs van het boek zijn Henk van Gestel, Harrie Maas en Martijn van Meurs.

Bijna alle ansichtkaarten, die van Den Dungen zijn uitgegeven, zijn in het boek opgenomen. In totaal gaat het om 240 verschillende ansichtkaarten van ons dorp! Overigens, wanneer gesproken wordt over Den Dungen dan is dat inclusief het Maaskantje.

“Dorpsalbum. Den Dungen in ansichten” geeft een breed beeld van ons dorp, in 32 hoofdstukken.

De prijs is € 18,50. De eventuele verzendkosten zijn € 3,20.

Dungens Volk
“Dungens volk, een Brabantse dorpsgemeenschap anno 2008” is een boek met door Henk Groenendaal met 22 geschilderde portretten van Dungenaren

De prijs is € 15,00. De eventuele verzendkosten zijn € 3,20.

Barbaradael, een begrip
Den Dungen , november 1989; redactie Harrie Maas; 80 pagina’s;  geen ISBN.
Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van de oplevering van 26 seniorenwoningen, het “Barbaradael”-complex bij zorgcentrum De Donk.

INHOUD
Drs. H.H.V.M. Maas: Voorwoord
Mr. G.G.I.M. Speetjens: Barbaradael, een begrip.
Dr. Ir. J.A. Hendrikx: Het ontstaan van het landschap en nederzettingsgeschiedenis van het gebied van ‘s-Hertogenbosch en omgeving tot ca. 1500 na Chr.
Drs. J.G.M. Sanders: Kartuizers op de Eikendonk in Den Dungen (1467- begin 1472)
Dr. A.A.J.M. van de Meerendonk: Sint Barbaradal op de Eikendonk te Den Dungen
Drs. E.R.H.J.M. Verzandvoort: Het liedboek van zuster Elisabet Ghoeyuaers
F.J. van der Sanden: Verslag van de opgraving van het klooster St. Barbaradal te Den Dungen 1967-1971
Drs. W.H.Th. Knippenberg: De pijpaarden beeldjes van de Eikendonk
Dr. M.H.M. Spierings: De zorg voor de oude dag in vroeger tijd.
Drs. H.H.V.M. Maas: De Zusters van Schijndel en de bejaardenzorg in Den Dungen
Drs. H.H.V.M. Maas: In de pastoor z’n hof: van kleuterhof tot bejaardenhof
J.H.L. Jennissen: Recente en toekomstige ontwikkelingen in het ouderenbeleid.

De prijs is € 5,00 exclusief eventuele verzendkosten.

Toen kwam de oorlog. Den Dungen 1940-1945
Redactie Harrie Maas, m.m.v. Geert van der Aa, Wim Broeren, Jacques van Eekelen en Toon van Meurs; mei 1990; 180 pagina’s;  geen ISBN.

Vijftig jaar na het begin van de Tweede Wereldoorlog werd uit verhalen van Dungenaren en Maaskanters en uit archiefmateriaal een boek over de oorlog samengesteld om de jongere generatie meer inzicht te geven in de tijd van toen.

INHOUD
Woord vooraf
Hoofdstuk 1. DE JAREN DERTIG
A. Algemene politieke situatie in West-Europa 1930 – 1940
B. Nederland in de jaren dertig
C. Den Dungen in de jaren dertig

Hoofdstuk 2. DE MILITAIRE AANLOOP TOT DE CONFRONTATIE
A. Het Nederlandse leger
B. Mobilisatie 1939
C. Het Duitse aanvalsplan

Hoofdstuk 3. MEI 1940
A. Vrijdag l0 mei l940
B. Zaterdag 11 mei 1940
C. Zondag 12 mei 1940
D. Nog drie oorlogsdagen
E. De eerste dagen en weken na de capitulatie

Hoofdstuk 4. EERSTE ERVARINGEN MET DE BEZETTER
A. Gewijzigde bestuurlijke verhoudingen
B. Aanpassing of verzet?
C. Gelijkschakeling naast discriminatie

Hoofdstuk 5. VAN KWAAD TOT ERGER
A. Jodenvervolging
B. Economische uitbuiting
C. De totale oorlog

Hoofdstuk 6. GEDWONGEN TEWERKSTELLING
A. Opbouwdienst en Arbeidsdienst
B. De arbeidsinzet: dwangarbeid in Duitsland
C. Ausweis

Hoofdstuk 7. DAGELIJKS LEVEN
A. Het bonnensysteem
B. Crisis Controle Dienst
C. Verduisteringsperikelen
D. Het St. Antoniusklooster
E. Onderwijs
F. Ontspanning en feestelijkheden

Hoofdstuk 8. STRIJD IN DE LUCHT EN TER ZEE
A. De luchtoorlog, soms dicht bij huis
B. Joop van Ham aan boord van H.M. “De Ruyter”

Hoofdstuk 9. COLLABORATIE

Hoofdstuk 10. HULPVERLENING EN VERZET
A. Symbolisch verzet
B. Hulp aan Joden
C. De melkstaking
D. Tegen de arbeidsinzet: onderduikers en hun helpers
E. Hulp vanuit het gemeentehuis

Hoofdstuk 11. DE RAZZIA VAN MAANDAG 28 FEBRUARI 1944

Hoofdstuk 12. NADERENDE BEVRIJDING
A. Dolle Dinsdag
B. Operatie Market Garden
C. Geallieerde voorboden in Den Dungen
D. Hulpverlening aan gedeserteerde Duitse soldaten
E. Duitse inkwartiering
F. Oorlogsgeweld en evacuées
G. Ondergrondse groeperingen

Hoofdstuk 13. ROND DE BEVRIJDING VAN DEN DUNGEN
A. Operatie Pheasant
B. De strijd om Den Bosch
C. 25 Oktober: Den Dungen bevrijd

Hoofdstuk 14. VAN BEVRIJDING TOT CAPITULATIE
A. De Dungense Ordedienst oktober-november 1944
B. De oorlog nog niet voorbij
C. H.A.R.K.
D. Gasten

Hoofdstuk 15. NAAR EEN NIEUWE TIJD
A. Zuivering
B. Een nieuw bestuur
C. Herdenkingen

De prijs is € 1000 exclusief eventuele verzendkosten.

Heemsprokkels
Jubileumboek Heemkundevereniging “Op die Dunghen”; Redactie: Theodoor van den Heuvel en Harrie Maas; september 1992; 172 pagina’s; ISBN: 90-801091-1-8.

Boek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Heemkundevereniging.

INHOUD
Inleiding
Theodoor van den Heuvel; Ontstaan en groei van de Dungense heemkundevereniging.
Theo Donkers; Over dood en begrafenis in de jaren dertig.
Theo van Herwijnen; De familie Wijgergangs te Den Dungen en Berlicum in de 17e eeuw.
Wim Broeren; De Vrijwillige Dungense Brandweer (1894-1992).
Leo Maurix; Bodemvondsten in Dungense grond.
Harrie Maas; De beurzenstichting Christiaan Godschalks.
Jan van Lieshout; Een verklaring voor de naam Maaskantje.
Jos Maas; Den Dungen op de weegschaal. Twee eeuwen gemeentelijke herindelingsproblematiek.
Wim van Doorn; De vier jaorgetèj.
Leon van de Westelaken; De erfdeling van Francis van de Westelaken (1743-1822), alias Suske d’n Dikdaôlder.
Tiny van der Hofstad; “et Katholiek Thuisfront in Den Dungen.
Jac van Eekelen; Herinneringen aan “de Prins”. Dokter Prinsen, eerste dorpsarts van Den Dungen.
Hans Pennings; “Leeuwen, eggen en druiventrossen”. Het geslacht Van Grinsven heraldisch bezien.

De prijs is € 12,50 exclusief eventuele verzendkosten.

Den Dungen … goeiendag
Redactie Harrie Maas; Den Dungen, november 1995; 108 pagina’s; ISBN: 90-801091-2-6.

Uitgegeven ter gelegenheid van de samenvoeging van Den Dungen met Berlicum en Sint-Michielsgestel op 1 januari 1996.

INHOUD
Voorwoord
Burgemeester W.M. de Laat : Dungense burgemeesters door de eeuwen heen
Rien van Nuland: Dungense regalia.
Harrie Maas: De Dungense gemeenteraad 1810-1995.
Thé Donkers: De Dungense winkeliers 1930-1960.
Walter van de Westelaken: Het Rijke Roomse Leven onder pastoor Goulmy.
Pastor Chr. van Beurden: Den Dungen, een parochie met een eigen gezicht.
Henk van Gestel: Tuinbouw in Den Dungen.
Thé van Puck Broeren: Houdoe.
Henri de Booi: Linnard.

De prijs is € 7,50 exclusief eventuele verzendkosten.

Gedragen door mensen, de betrokkenheid van Dungenaren met hun kerk
Auteurs: Pastor Chris van Beurden, Harrie Maas, Jos Maas, Rien van Nuland, Annette van Son-Gaalman en Erwin Verzandvoort; Den Dungen, 2005; 136 pagina’s; ISBN: 90-801091-4-2.

In dit boek, met op vrijwel elke bladzijde een of meer foto’s of tekeningen, wordt de ontwikkelingsgeschiedenis van de Dungense kerk verteld vanaf de oprichting tot de dag van vandaag. Het exterieur en het interieur van de kerk en de geloofsbeleving, die in de geest van de tijd geplaatst wordt, komen in 18 hoofdstukken aan bod.

INHOUD
1 Voorwoord (door Mgr. J. Bluyssen)
2 Inleiding
3 “Op die Dunghen”
4 Kapel (ca. 1380-1569)
5 Zelfstandige parochie (1569-1629)
6 Schuilkerk (1630-1798)
7 Perikelen rond het gebruik van de oude parochiekerk
8 In barokstijl aangekleed
9 Bouwen aan geloof en kerk
10 Doorgroei in neogotische stijl
11 Een toren als bekroning
12 Uitbouw
13 “Geregeld” naar de kerk
14 Sober, degelijk en doelmatig
15 De geest destijds
16 Herstel in oude luister
17 Restauratie
18 Slotwoord

De prijs is € 10,00 exclusief eventuele verzendkosten.

Sporen. Religieus erfgoed in de gemeente Sint-Michielsgestel. Brochure, uitgegeven in 2008 met steun van Provincie en Gemeente, 60 pagina’s,met routekaart.
De 5 heemkundeverenigingen in de gemeente Sint-Michielsgestel hebben in deze brochure ruim 60 bestaande of reeds verdwenen (onroerende) monumenten in de kernen Berlicum/Middelrode, Den Dungen, Sint-Michielsgestel/Halder en Gemonde geïnventariseerd, kort beschreven en van illustraties voorzien. Er is een routekaart uitgegeven die langs de meeste van deze “sporen” van religieus erfgoed voert.

De prijs is € 2,50 exclusief eventuele verzendkosten.

Memoriale Parochiae. (Het Griensvenneke, 25e jaargang nr. 4); november 2000; 105 pagina’s;
Auteur Rien van Nuland geeft het aantekenboek weer, dat door de pastoors van Den Dungen van 1852 tot 1966 is bijgehouden over de lopende zaken: de geschiedenis en de financiële zaken van de parochie in 10 verschillende hoofdstukken. Verder zijn ook een twintigtal afbeeldingen opgenomen. Latijnse teksten zijn vertaald in de voetnoten.
De prijs is € 5,00 exclusief eventuele verzendkosten.

Zo gezeed. Gezegden op z’n Dungens. Den Dungen 2001, 56 pagina’s, ISBN: 90-801091-3-4.
Auteur Theo Donkers heeft in dit boekje ruim 500 gezegden in het dialect verzameld, vertaald en uitgelegd.

De prijs is € 5,00 exclusief eventuele verzendkosten.

Tussen de brug en de meule. Honderd jaar openbaar vervoer in Den Dungen. Auteur: Theodoor van den Heuvel. Een publicatie bij gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in juni 1999; 50 pagina’s; ISBN: 90-73959-10-1.

In 15 hoofdstukken vertelt de schrijver allerlei wetenswaardigs over de tram en de autobus in de 20e eeuw in Den Dungen, voorzien van tientallen foto’s en tekeningen.

 INHOUD
Voorwoord
Opkomst en ontwikkeling van het openbaar vervoer in Noord-Brabant
De tramplannen van A.L. Festen
“Tramweg-Maatschappij St. Oedenrode – ‘s-Hertogenbosch”
De dienstuitvoering
Trammelant
Subsidieperikelen
Het rollend materieel
De trambrug over de Zuid-Willemsvaart
De autobusonderneming van Antoon Groenendaal
Het einde van de tramexploitatie
De autobusdiensten van de BBA
Dungenaren in dienst van de BBA
De openbaar vervoersbehoefte in Den Dungen aan het einde van de twintigste eeuw
Nawoord

De prijs is € 5,00 exclusief eventuele verzendkosten.

Vincentiusvereniging Den Dungen 145 jaar. (Het Griensvenneke, 23e jaargang, nr. 4); november 1998; 58 pagina’s.
De geschiedenis van anderhalve eeuw Vincentiusvereniging, opgericht om o.a. armen hulp te verlenen in natura.

De prijs is € 5,00 exclusief eventuele verzendkosten.

De huizen van Gestel aan den Dungense kant. (Het Griensvenneke, 15e jaargang, nr. 3 en 4); oktober 1990, 108 pagina’s.
Auteur Leo van Minderhout beschrijft in deze publicatie de huizen van het Maaskantje van, voor zover bekend, ongeveer 1500 tot 1832. Hij beschrijft de ligging, de nummering en de eigenaren en geeft uitgebreid aan waar de gegevens vandaan komen.

Dit is een dubbelnummer van Het Griensvenneke, jrg. 15 (1990), nrs. 3 en 4. Het betreft de periode vanaf circa 1500 tot 1832.

In een normale uitgave van Het Griensvenneke, jrg. 18 (1993), nr. 4 staat een vervolg hierop. Het betreft de periode voor circa 1600. Ook daar zijn nog enkele exemplaren van beschikbaar.

De prijs is € 5,00 exclusief eventuele verzendkosten.

Henri de Booi, Moestuinoogst 1986-1990 + CD Luister ‘ns

De prijs voor het boek en de CD samen is € 5,00, exclusief de eventuele verzendkosten.