Correcties op het boek in 1900

Correcties op het boek in 1900

Pagina 2
In de lijst met medewerkende personen staat een persoon met de verkeerde naam vermeld: Caroline Habraken-van Lieshout moet zijn Caroline Habraken-Kuijpers.

Pagina 79
In de tekst bij de foto van Antonetta Maria van der Heijden op pagina 79 staat vermeld, dat de foto gemaakt is ter gelegenheid van de gouden bruiloft. Deze informatie komt van Marietje van den Broek die de foto ter beschikking heeft gesteld en wiens vader op de foto staat. Mien Smits-Van de Westelakenis kent de foto ook en weet dat de foto gemaakt is ter gelegenheid van het feit, dat Wout van de Westelaken zijn 60-jarig jubileum als organist in de Dungense St. Jacobus de Meerdereparochie vierde. Op de achtergrond staat het feestcommité, dat uit vermelde buurtgenoten bestond. Voor deze gelegenheid hadden de leden van het commité een hoge hoed gehuurd. De foto is gemaakt in juli 1936.

Pagina 85
Op de foto staat bij nr. 14 aangegeven Bèr van Lieshout maar dit moet zijn Bèr van Amelsvoort zijn. In het boek Den Dungen en de Dungenaren uit 1988 staat ook een foto die waarschijnlijk op dezelfde dag is gemaakt. Bij deze foto staat het ook verkeerd aangegeven hier staat ook Bèr van Lieshout.
De verwarring is waarschijnlijk ontstaan doordat de ouders van Bèr al vroeg overleden waren en hij toen in huis was bij Frans van Lieshout. Later heeft Bèr samen met Willem van Lieshout de zoon van Frans een aannemersbedrijf gehad.

Pagina 104-105 Antonia Schuurmans
De echtgenoot van Mien Schuurmans: Martinus van Alebeek is overleden in 1960 (en niet in 1979). Netje, het eerste woord op pagina 105 moet uiteraard Mien zijn.

Pagina 117
In de tweede kolom staat vermeld dat Anna Maria Hoezen (echtgenote van Adrianus de Laat) leefde van 1906-1988. De genoemde jaartallen horen echter bij Adrianus de Laat. Anna Maria Hoezen is te Sint Michielsgestel geboren op 15 februari 1907 en overleden te Den Dungen op 24 november 1985.