In 1922 werd op het veldje aan de splitsing van het Grinsel en de toenmalige Dorpstraat een Heilig Hartbeeld geplaatst en een park eromheen aangelegd. De H. Hartdevotie kreeg in 1920 een flinke impuls na de heiligverklaring van Margaretha Maria Alacoque. Aan haar was Jezus in 1675 in de vorm van heen H. Hart verschenen. In veel kerkelijke gebouwen en in veel huisgezinnen kwam een beeld van H. Hart te staan.

De H. Hartverering kwam ook in het straatbeeld tot uitdrukking. Op kerk- en openbare pleinen schoten de H.Hartbeelden als paddestoelen uit de grond. De plaatsing gebeurde hier in 1922 bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor Klijn (1917-1924). Door een commissie onder het voorzitterschap van Burgemeester Van den Broek werden de benodigde gelden onder de parochianen ingezameld. Beeldhouwer Van Bokhoven uit ’s-Hertogenbosch kreeg de opdracht het beeld te maken met: “een liefdevolle houding waarbij Christus met de handen lichtelijk gestrekt minzaam neerkijkt op zijne kinderen”. Het beeld werd op 3 augustus 1922 tijdens een plechtige bijeenkomst onthuld op een wei op de eerder genoemde splitsing die Jan Voermans aan de parochie had geschonken onder de voorwaarde dat het nooit bebouwd mag worden. Om het beeld werd een park aangelegd met bloemperken en gazons met daartussen grindpaden.

De Dorpstraat kreeg later de naam Heilig Hartplein.

Bron: Gedragen door Mensen, De betrokkenheid van Dungenaren met hun kerk, 2005