Register van HKV, jaargang 1 t/m 14 (1976-1989) en van Het Griensvenneke, jaargang 15 t/m 40 nummer 2

(De spelling van woorden en namen is aangepast, dialectwoorden zijn ernaast gezet (= ), om de zoekfunctie beter te kunnen benutten)


AuteurTitelJg.Nr.Blz.
Nuland, Rien vanDen Dungen rond 1730112
Minderhout, Leo vanDe tienden van Den Dungen113
Verzandvoort, ErwinToponiemen in Den Dungen117
AnoniemVogels in de winter1111
Oetelaar, H. van den; Doorn, Willem van; Verzandvoort, ErwinAdvies straatnaamcommissie aan college van B. en W.1112
Minderhout, Leo van; E. VerzandvoortBoekbespreking: ‘De parochiekerk van St. Jacobus de Meerdere’1114
Minderhout, Leo vanWalraven Colen122
Nuland, Rien vanEverard van den Water124
Verzandvoort, ErwinStrooike (=strootje) leggen126
Minderhout, Leo vanCommentaar bij 'Toponiemen in Den Dungen’ (jg. 1, nr. 1)128
Goossens, P.De klompen van Driek van Hebscheuten I1210
AnoniemVerslag fietstocht (Arons-Galiart, W.)1215
Verzandvoort, ErwinToponiemen in Den Dungen1216
Verzandvoort, Erwin en R. van NulandDe erfdeling van Willemke Meulenbroek132
Goossens, P.De klompen van Driek van Hebscheuten II1315
Bestuur HkvMededelingen: Statuten; Verzonden brief aan B. en W. van Den Dungen, 17 aug. 19761319
Spierings, M.De beurzenstichting 'Hester van Grinsven’142
Spierings, M.Uit een brief van M Spierings aan Van Helvoirt, collator143
AnoniemIets over de familie Wijgergangs (Spierings, M?)144
Goossens, P.De klompen van Driek van Hebscheuten III146
Nuland, Rien vanDe hervormde gemeente van Den Dungen 1648-16591410
Doorn, W. vanHangklippels, hachten, en nog wat. (=hangknuppels)1415
Sanden, F. v.d.Het vuurstenen tijdperk1417
Sanden, F. v.d.Tweede commentaar op ‘De erfdeling Willemke Meulenbroek’1417
HeemkundeverenigingMededelingen1422
Minderhout, Leo vanIJvelaarse wegen (=Nijvelaar)212
Smits, M.Het rijksarchief en je voorvaderen215
Gemeente Den DungenBrief: Aanvullende ontwerplijst beschermde monumenten218
HeemkundeverenigingOpmerkingen bij: Ontwerplijst beschermde monumenten2111
Dijck, G.C.M. vanBoekbespreking: ‘Zes Eeuwen Den Dungen’2117
Goossens, P.De klompen van Driek van Hebscheuten IV2119
HeemkundeverenigingFinancieel verslag 1976 en begroting19772126
Heuvel, J. van denDe zwarte dame222
Sanders, J.Een muntvondst in Den Dungen224
Coppens, E.Familienamen227
Spierings, M.‘Cijnsmannen’ van de Hertog van Brabant in de cijnskring Den Dungen (voorlopige lijst)2210
Verhoeven, C.Reactie op ‘De erfdeling Willemke Meulenbroek (jg 1, nr 3)’2213
Wouw, W v.d.Reactie op ‘De erfdeling Willemke Meulenbroek (jg 1, nr 3)’2214
Doorn, W. vanMededelingen: Fietstocht2215
Doorn, W. vanRog (=rogge)232
Minderhout, Leo vanBestuur van het dorp Den Dungen in de periode tot 1810236
Nuland, Rien vanDe bouw van het gemeentehuis 1875-18772314
Goossens, P.Driek van Hebscheuten V2318
Verzandvoort, Erwin(Kaart) Aangeboden door de Heemkundevereniging Den Dungen, 8 oktober 1977242
Sanders, J.Rikken243
Nuland, Rien van, Minderhout, L. v.Een inkwartiering in Den Dungen247
Lee, A v.d.De erfdeling van Willemke Meulenbroek (aanvullingen)2419
Sanders, J.Aanvullingen op W. van Doorn’s Rog (jg. 2, nr. 3)2420
Verzandvoort, ErwinBoekbespreking: ‘Brabantse oudheden’2421
Arons-Galiart, W.Verenigingsnieuws: Verslag fietstocht van de H.K.V., 19772422
Heuvel, J. van denDe fiedeldans van den duvel (=duivel)2425
Verzandvoort, ErwinGeografische verspreiding van de familienaam Van den Dungen312
Sanders, J.Doedelen in Den Dungen3111
Nuland, Rien vanNog meer muziek met Vastenavond (de kikvors)3112
Sanders, J.Een Dungense versie van het lied van ‘klein Anna’3113
Doorn, W. vanSuntematijs (Sint Martinus)3114
Goudswaard, J.(Beurzen) Stichting van mej. Hester van Griensven; stamboom van Van Osch3118
Spierings, M.Henrick Spierincx van Den Dungen322
Sanders, J.Een of twee muntvondsten?327
Sanders, J.Toelichting op ‘Een inkwartiering in Den Dungen (jg. 2, nr. 4)3210
Verzandvoort, ErwinOver het lied van ‘klein Anna’3213
Dewit, H.Een reactie op (het muziekinstrumentje) de 'kikvors’3215
Goossens, P.Driek van Hebscheuten, Teun Knol 23216
Verzandvoort, ErwinBoekbespreking: ‘Kijk op Noord-Brabant’3222
HeemkundeverenigingVerenigingsnieuws: Dorpen in Brabant (tentoonstelling)3224
Doorn, W. vanVoerlui332
Sanders, J.Wat er in 1735 over Jan Dielissen van Oorschot verklaard werd337
Coppens, E.Veldnamen in het grondgebied van het Waterschap de ‘Beneden Aa’3311
Goossens, P.Driek van Hebscheuten (VII)3317
Minderhout, Leo vanSpurkstraat 68, ocherm3317
Minderhout, Leo vanNotaris van Gestel342
Spierings, M.Heer en Mr. Henrick Seberts van Den Dungen (Van der Westerlaecken)344
Arons-Galiart, W.Verenigingsnieuws: Verslag van de jaarlijkse fietstocht op 10 juni 1978348
Minderhout, Leo vanKorstmossen in Den Dungen e.o.348
Doorn, W. van, H. v. d. Oetelaar en E. VerzandvoortAdvies inzake een aantal nieuwe straatnamen aan college van B. en W.3410
Nuland, Rien vanVoorgestelde namen voor de nieuwe school3412
Goossens, P.Driek van Hebscheuten (Slot)3414
Arons-Galiart, W.Uitnodiging jaarvergadering412
Nuland, Rien vanHet gilde van St. Catharina413
AnoniemKroniek tien jaar heemkundevereniging Den Dungen4139
Doorn, W. vanHouten422
Sanders, J.De heilige eik tussen Den Dungen en Schijndel : van kerstening tot reformatie426
Minderhout, Leo vanDe notarisregisters van Alexander de Gram (I) Lijst van mensen in Den Dungen 1641-16554211
Verzandvoort, ErwinVooraf bij ‘De prikstoewl (= preekstoel) van Den Dunge’4230
Iven, W.De prikstoewl (= preekstoel) van Den Dunge4231
Verzandvoort, ErwinOpmerkingen4233
Verzandvoort, ErwinBoerderij voor de Heemkundevereniging4234
Arons-Galiart, W.Notulen van de jaarvergadering 19794235
Doorn, W. vanBuurten432
Spierings, M.Huwelijksvoorwaarden en huwelijksgoed435
Minderhout, Leo vanDe notarisregisters van A. de Gram (II): Akkoorden438
Nuland, Rien vanDe Nederlandse Hervormde gemeente van Den Dungen 1648-1659, aanvullingen (jg. 1, nr. 4)4315
Arons-Galiart, W.Uitnodiging jaarvergadering 12-1-1980442
Doorn, W. vanDen arme443
Minderhout, Leo vanDe notarisregisters van Alexander de Gram (III) Jan Spierings448
Cornelissen, W., Mikkers, J.Streekarchivariaat langs Aa en Dommel.4414
Bestuur HkvBrief over de schutskooi4420
Gemeente Den DungenReactie op: Brief over de schutskooi4421
Oetelaar, H van denAanvulling op ‘Kroniek 10 jaar Heemkundevereniging4422
Verzandvoort, ErwinSteen in pand Grinsel 69; Gezegdes, Schenking, Foto’s4422
Vos, P.; R v. NulandAanvulling op ‘Erfdeling Willemke Meulenbroek’ (jg. 1, nr. 3)4422
Bestuur HkvStatuten (opvragen)4424
Minderhout, Leo van, Verzandvoort, EDen Dungen, ‘n dorp in verandering (4 foto’s)4425
Sanders, J.Migratie in Den Dungen 1715-1810512
Doorn, W. vanDe monikaspeulder (= harmonicaspeler)5137
Sanders, J.Recensie: ‘Den Dungen, een dorp in de Meyerij,’5139
AnoniemSchutskooi monument (Artikel Brabants Dagblad 28-12-1979)520
Verzandvoort, ErwinReactie bestuur op de recensie door J. Sanders (jg. 5, nr. 1)521
Spierings, M.De dood van een suikeroom op Den Dungen522
Verzandvoort, ErwinGezegdes, uitdrukkingen, spreekwoorden en andere zegsels ..524
Minderhout, Leo van, Verzandvoort, EDen Dungen, ‘n dorp in verandering (2 foto’s)5236
Minderhout, Leo van, Verzandvoort, EBoekbespreking: ‘De huijsinghe Seldensath ..’5237
Spierings, M.Dungense studiebeurzen532
Minderhout, Leo vanDe notarisregisters van Alexander de Gram (IV) Testamenten536
Verzandvoort, ErwinMaaskantje5313
Minderhout, Leo vanDe notarisregisters van Alexander de Gram (V) Inventarissen612
Verzandvoort, ErwinVerklarende woordenlijst behorend bij het artikel 'De notarisregisters van Alexander de Gram, deel 5619
Arons-Galiart, W.Jaarverslag 19806117
Doorn, W. vanVan snijsel maken en butteren (= snijdsel en boteren)622
Minderhout, Leo vanEnige boerderijschouwen in Den Dungen625
Speetjens, G.Jan van Hoof, verzetsheld6210
Doorn, W. vanDen okst (= de oogst)632
Nuland, Rien van en Leo van MinderhoutHet St. Antoniusgilde van Den Dungen634
Minderhout, Leo vanDe notarisregisters van Alexander de Gram (VI) Vechtpartijen 1642-16536312
Verzandvoort, ErwinRekenboek ten behoeve van de dekens van St. Antonius Gilde gemaekt int jaer 1752 (blz. 2 t/m 39)642
Doorn, W. vanKlirmaker (=kleermaker)712
Minderhout, Leo vanDe notarisregisters van Alexander de Gram (VII) : Het grensgeschil tussen Den Dungen , Berlicum en Schijndel rond 1650717
Gemeente Den DungenAanvraag advies straatnamen plan ‘Griensven’7116
Doorn, W. van; L. v. Minderhout; H. v.d. OetelaarAdvies inzake nieuwe straten in het bestemmingsplan 'Griensven’7118
Arons-Galiart, W.Jaarverslag 19817120
Broeren, WBrief aan de redactie7122
AnoniemAankondiging fotoboek (krantenknipsels)7123
Cox, W.Toespraak van pastoor Cox ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Boerenbond te Den Dungen722
Spierings, M.Het Middelroois Woud (=Middelrodese)7211
Sanders, J.Krachtmetingen tussen Dungense notarissen en Gestelse secretarissen7216
Doorn, W. vanRoskèmmers en hennenpriesters (Verkoop van vee)812
Coppens, E.Resultaten van een veldnamenonderzoek betreffende het gebied van het Waterschap de Beneden Dommel …815
Minderhout, Leo vanDe notarisregisters van Alexander de Gram (VIII): Oorlog en legers8111
Verzandvoort, ErwinVerbeteringen en aanvullingen op ‘Bekijk 't maar! Fotoboek Den Dungen’8116
Minderhout, Leo van; Belangstellenden uit de HkvReacties op Groenstructuur- en Groenbeheersplan voor het buitengebied van de gemeente Den Dungen8120
Verzandvoort, ErwinBoekbespreking ‘Om en in de vrijdom van Den Bosch’8127
Verzandvoort, ErwinVondsten en mededelingen8128
Verzandvoort, ErwinRijksarchief Noord-Brabant: Uitgegeven inventarissen8131
Oetelaar, H van denVerslag jaarvergadering 1983824
Bertens, J.Fietstocht829
Bertens, J.Heemkunde Werkkamp 1984 (organisatie)8210
Aarle, Jan van‘Weer zo’n juweel’ (Spurkstraat 53)8211
Oetelaar, H. van denAantekeningen in een kerkboekje8216
Minderhout, Leo vanBoekbespreking: ‘Inventaris van het archief van de parochie van de H. Jacobus de Meerdere te Den Dungen’8217
Nuland, Rien van; Jan SandersAntwoorden op vragen ‘Inventaris kerkarchief Den Dungen’8219
Sanders, J.Verwikkelingen rond de burgemeesterskeuze 1703-17108220
Minderhout, Leo vanDe notarisregisters van A. de Gram IX: Van goede naam en faam8226
Minderhout, Leo vanDe notarisregisters van Alexander de Gram (X); Goijaart Sijmons)913
Spierings, M.Het klooster op de Baseldonk9110
Verzandvoort, ErwinDe watersnood van 1861 (deel 1)9116
HeemkundeverenigingBrief over de ringdijk (25-10-1983) aan college van B. en W.9121
AnoniemReacties op de brief over de ringdijk (krantennknipsels)9124
Speetjens, F.Vondstmelding9127
Beurden, Chr. v.Brief inzake de grafsteen Van Os en reparatie kapel9128
Bertens, J.Verslag jaarvergadering Heemkundevereniging: 1984924
Bertens, J.Jaarverslag heemkundevereniging: 1983926
Minderhout, Leo vanBladvulling 1: Aanvulling op de lijst van dekens van het St. Antoniusgilde (jg. 6, nr. 4, blz. 5 e.v.)929
Bertens, J.Heemkundig werkkamp 1984 ‘We keren onze kant aon’ (programma)9210
Verzandvoort, ErwinDe watersnoodramp van 1861, deel 29212
Doorn, W. vanKermis9225
Minderhout, Leo vanBladvulling 2: Kerkmeester? Opmerking over blz. 69 van de Inventaris van het archief van de parochie.9227
Minderhout, Leo vanDe notarisregisters van Alexander de Gram XI. De "Michielen"-tak van Van Grinsven9228
Minderhout, Leo vanRegister op jaargang 1 t/m 8 van HKV9235
AnjerfondsSubsidietoekenning voor aanschaf vitrines932
Bertens, J.Heemkunde Werkkamp 1984 (verslagen)933
Ven, Th. v.d.Reactie op Heemkunde werkkamp935
Beijers, HenkReactie op Heemkunde werkkamp936
Speetjens, FToespraak bij de opening van het heemkundig werkkamp937
Verzandvoort, ErwinToespraak bij de opening van het heemkundig werkkamp9310
Sanders, J.De molen van St.-Michielsgestel aan de Dungense kant ( ca 1400-1540)9313
Minderhout, Leo vanDe notarisregisters van Alexander de Gram 12. De positie van vrouwen9335
AnoniemToerte (=taart) van appelen1012
Maas, HarrieHet huwelijksregister van de parochie van de H. Jacobus de Meerdere in Den Dungen (blz. 3 t/m 38)1013
Verzandvoort, ErwinHet notitieboekje van Jan van der Pauw, Antonie van Grinsven en Johannes Goossens. (blz. 2 t/m 62)1022
Bertens, J.Verslag jaarvergadering Heemkundevereniging: 198510263
Verzandvoort, ErwinTien jaar een tijdschrift voor de Heemkundevereniging1031
Meerendonk, A. v.d.De vrouw houde haar hoofd bedekt1032
Doorn, W. vanFiste (=feesten)1036
Verwers, W.J.H. e.a.Het Bossche Broek opgestroopt; een archeologisch onderzoek in Den Dungen10311
Speetjens, F.Armbanden van de Kloosterstraat te Den Dungen; Enkele aardige vondsten van 2000 jaar oud10322
Sanders, J.De Stichting van het Maria-altaar in de kapel van Den Dungen10324
Nuland, Rien vanDe schuurkerk van Den Dungen ("Algemene inleiding", door J. Sanders)10328
Arons. L.Het Smitsorgel van Den Dungen10332
Oetelaar, H. van denStatuten van het Kruisverbond te Den Dungen10336
Verzandvoort, ErwinJaarverslagen van Pastoor Goulmy 1: 1926 - 192810337
Alebeek, J. v.De familienaam Van Alebeek10346
Coppens, E.Waarom kreeg ik die naam?10350
Herwijnen, Theo vanFamilienamen in Den Dungen bij de volkstelling van 194710353
Minderhout, Leo vanDe notarisregisters van Alexander de Gram (13). Handmerken10360
Spierings, M.Wat kostte een kind rond het jaar 1710?10367
Coppens, E.Geschiedenis van de molenaars op de molen "De Pelikaan" aan het Maaskantje10369
Maas, HarrieDe emigratie van Dungenaren naar de Verenigde Staten voor de Eerste Wereldoorlog10375
Verzandvoort, ErwinRegister op jaargang 1 t/m 10 van het tijdschrift van de Heemkundevereniging Den Dungen, 1976-198510381
Sanders, J.De molen aan de Dungense kant in de Zandstraat. (2) (1540 - 1601)1112
Minderhout, Leo vanDe registers van Notaris De Gram (XIV): Akkoorden (foutief als 13 genummerd)1118
Peeters, F. J. P.Lof op het Bossche koningsbier circa 179011117
Bertens, J.Verslag jaarvergadering Heemkundevereniging: 198611125
AnoniemDen Dungen, een dorp in verandering (over Bosscheweg 42)1123
Minderhout, Leo vanHet huis Hoek B 942 in Den Dungen1127
Nuland, Rien vanMuziek in de Dungense kerk11212
Verzandvoort, ErwinPastoor Goulmy, deel 2: Bibliografie (blz. 19) en jaarverslagen van 1929 (blz. 22) en 1930 (blz. 28)11219
Minderhout, Leo vanBladvulling: Enige aantekeningen betreffende: Walraven Willems, kapelaan in Den Dungen11221
Minderhout, Leo vanBladvulling: Enige aantekeningen betreffende: Jan Wagemans, pastoor in Den Dungen11227
Minderhout, Leo vanBladvulling: Dijkmeesters van Den Dungen11233
AnoniemBoeren-nostalgie op Heemzolder (krantenknipsel)11234
AnoniemModel bruikleenovereenkomst11236
Sanders, J.De molen aan de Dungense kant 1601-1794 : Het onderhoud1133
Wijk-Henderickx, A. v.d.Dungense verhalen (5 korte verhalen)11317
Verzandvoort, ErwinPastoor Goulmy Deel 3: Jaarverslag van 193111319
Minderhout, Leo vanHet huis B 308 aan de Bospad11327
AnoniemOuderwetse daglonershuisjes in het Maaskantje worden gesloopt (knipsel)1210
Bertens, J.Jaarverslag heemkundevereniging: 19861212
Bertens, J.Verslag jaarvergadering Heemkundevereniging: 19871215
Minderhout, Leo vanDe notarisregisters van Jan van den Heuvel (1)1219
Nuland, Rien vanHet Sint-Anthoniusklooster te Den Dungen (1)12114
Minderhout, Leo vanHet huis Flaas 2 (kadaster B 190)12123
Verzandvoort, ErwinVerslag van pastoor Goulmy over 1932 (deel 4)1222
Minderhout, Leo vanArmmeesters (H. Geestmeester) van Den Dungen1229
Nuland, Rien vanHet Sint-Anthoniusklooster te Den Dungen (2)12212
Minderhout, Leo vanHet huis Grinsel 69 (kadaster B 765)12228
AnoniemZes miljoen kranten. Veranderingen in Den Dungen tussen 1960 en 1987 (veel krantenknipsels)1230
Maas, HarrieDe Dungenaren en de politiek, 1958-19871231
Smits, M.Veranderingen in het onderwijs in Den Dungen 1967-198712326
Nuland, Rien vanKerk : Kerkelijke aanpassingen12340
Hendrikx, J.A.De ruilverkaveling Bossche Broek, veranderingen in het landschap12343
AnoniemBejaardenzorg (krantenknipsels)12357
AnoniemGezondheidszorg (krantenknipsels)12364
AnoniemWinkelen (krantenknipsels)12376
AnoniemVerkeer (krantenknipsels)12379
AnoniemAnders werken (krantenknipsels)12383
AnoniemStanden (krantenknipsels)12386
AnoniemEfkes stilstoan (=Even stilstaan) (krantenknipsels)12391
Doorn, W. vanSchepers (= herders)1312
Hofstad, G. van derDe familie Van der Hofstad in Den Dungen1315
Minderhout, Leo vanHet huis Grinsel 711318
Minderhout, Leo vanGenealogie Den Dungen (1)13111
Oetelaar, H. van denTwintig jaar heemkundeactiviteit in Den Dungen13113
Peeters, F.J.P.Nog over het Bossche koningsbier13117
Verzandvoort, ErwinVerslag van pastoor Goulmy over de jaren 1933 (blz 19) en 1934 (blz. 24)13119
Bertens, J.Jaarverslag heemkundevereniging: 198713129
Bertens, J.Verslag jaarvergadering Heemkundevereniging: 198813132
Westelaken, W. van der en R. van NulandCafés, bierhuizen en stille kroegen in Den Dungen tussen 1900 en 19301322
Minderhout, Leo vanGenealogie Den Dungen (2)13227
Oetelaar, H. van denDe autobusonderneming van Antoon Groenendaal1331
Verzandvoort, ErwinVerslag van pastoor Goulmy (6) over het jaar 193513311
Minderhout, Leo vanHet huis Litserstraat 5013315
Nuland, Rien van, Leo van Minderhout, Jacq. van Eekelen en Eerwin VerzandvoortDen Dungen onder de schaduw van ’s-Hertogenbosch (Blz. 2 t/m 27: o.a. veel krantenknipsels)1342
Minderhout, Leo vanBoekbespreking: ‘Den Dungen en de Dungenaren’13428
Doorn, W. vanMèrten (=Markten)1412
Minderhout, Leo vanNaamlijst van Dungense borgemeesters1414
Verzandvoort, ErwinPastoor Goulmy’s verslag over de jaren 1936 (blz 7) en 1937 (blz. 10) (deel 7)1417
Minderhout, Leo vanDe huizen Paterstraat B1 en B414114
Eekelen, J. vanDen Dungen in oorlogstijd14118
Oetelaar, H. van denProblemen met de verharding van de Spurkstraat tussen 1871 en 19491422
Doorn, W. vanOver koren en het bijbehorend gereedschap in de collectie van de Heemkundevereniging14216
Doorn, W. vanOver koren en het bijbehorende gereedschap van de Heemkundevereniging, aflevering 2: Machines en gereedschap1432
Minderhout, Leo vanHet verpondingsboek van Den Dungen uit 17041438
Westelaken, W. van de, e.a.Winkeliers en ambachtslieden rond 1925 in Den Dungen1442
Minderhout, Leo vanVorsters (veldwachters) van Den Dungen14412
Minderhout, Leo vanEnige gegevens betreffende Hendrik van Boxtel, pastoor in Den Dungen14413
Minderhout, Leo vanJan Rutgers die writer van Griensvenne en verwantschap14414
Minderhout, Leo vanVerwantschap in Den Dungen (2)1512
Westelaken, W. van deWinkeliers en ambachtslieden rond 1925 in Den Dungen afl. 2. Litserstraat en Hooidonk1515
Minderhout, Leo vanHet huis Paterstraat 4715111
Verzandvoort, ErwinJaarverslagen van Pastoor Goulmy (deel 8), 1938 (blz. 14), 1939 (blz 17) en 1940 (blz 20)15114
Minderhout, Leo vanHet huis Bramerslandstraat 2015121
Westelaken, W. van deWinkeliers en ambachtslieden rond 1925 in Den Dungen, afl. 315223
Minderhout, Leo vanJacob Greven15229
Doorn, W. vanMelken15233
Minderhout, Leo vanJan Rutgers die writer van Griensvenne (rectificatie)15237
Minderhout, Leo vanDe huizen van Gestel aan den Dungense kant (blz 1 t/m 107)153
Sanders, J.De molen aan de Dungense kant 1601-1794 : Verpachting en toestand1612
Doorn, W. vanEenmaal, andermaal, verkocht1619
Westelaken, W. van deWinkeliers en ambachtslieden rond 1925 in Den Dungen, afl. 416112
Verzandvoort, Erwin‘Toen kwam de oorlog’: Opmerkingen van een lezer16121
Minderhout, Leo vanVan de Westelaken in Antwerpen16224
Westelaken, W. van deWinkeliers en ambachtslieden rond 1925 in Den Dungen (afl. 5, slot)16226
Westelaken, W. van deVijf generaties Van de Westelaken organist16229
Eekelen, J. vanPatronaatswerk in Den Dungen16234
Minderhout, Leo vanHet huis Poeldonksedijk 216238
AnoniemRegister op de jaargangen 9 t/m 1516241
Eekelen, J. vanKroniek van Sparrendaal over de oorlogstijd in Den Dungen16345
AnoniemBidprentje van B.J. van Horsigh16349
Minderhout, Leo vanFamilienamen in Den Dungen16350
Westelaken, W. van deWinkeliers en ambachtslieden rond 1925 in Den Dungen, aanvulling (Hoogstraat)16353
Minderhout, Leo vanHet huis Spurkstraat 4916354
AnoniemBoekbespreking: ‘De huizen van Gestel aan de Dungense kant’16359
AnoniemWie weet …16361
Westelaken, W. van derBierbrouwen in Den Dungen16463
Nuland, Rien vanReligieuzen van Den Dungen16470
Doorn, W. vanJa, ik wil ... wel 50 jaar16487
AnoniemWie weet …16488
Meurs-Coenraad, D. vanDagboek1712
Nuland, Rien vanAanvullingen bij 'Religieuzen van Den Dungen...17112
Minderhout, Leo vanHet huis Hoek l17113
Minderhout, Leo vanReconstructie van een deel van Den Dungen in 150317114
AnoniemWie het weet …17118
Sanders, J.Kindermoord in Den Dungen?17119
Meurs-Coenraad, D. vanDagboek (2)17224
Cooijmans, MFeiten over de familie Cooijmans vanaf 170017232
Westelaken, W. van deOude kinderspelen17238
AnoniemWie het weet …17240
Nuland, Rien vanAanvullingen bij 'Religieuzen van Den Dungen17241
Sanders, J.De oliemolen aan de Zandstraat17242
Westelaken, W. van dePastoor Goulmy, een bijzondere dorpspastoor17346
Sanders, J.Het ambt van burgemeester in Den Dungen17350
Nuland, Rien vanDe Dungense burgemeesters van 1810 tot 194717352
AnoniemWie het weet …17363
Herwijnen, Theo vanBoekbespreking: ‘Van Haaren naar Den Dungen’17365
Minderhout, Leo vanHet huis Spurkstraat 5317366
Westelaken, W. van deSchool en schoolmeesters in Den Dungen in de eerste helft van de 20e eeuw17470
Minderhout, Leo vanEen kritische beschouwing van.. Spurkstraat17481
Sanders, J.De molen aan de Dungense kant na 179517488
AnoniemWie het weet …17493
Cooijmans, TinyEen trouwerij in de jaren ‘301811
Doorn, W. vanBausemval (=bunzingval)1813
Minderhout, Leo vanEen kritische beschouwing van … Den Hoek1816
Minderhout, Leo vanDe vuursteenvondst van de Drieburgt18117
Herwijnen, Theo vanBoekbespreking ‘Genealogie van Den Dungen’18118
AnoniemWie het weet …18119
AnoniemInhoudsopgave 17e jaargang 1992.18121
Minderhout, Leo vanEen kritische beschouwing van … de omgeving van de kerk18122
Cooijmans, MSint-Jacobusputje18229
Westelaken, W. van deKreuge (=kruiwagen), ge zult me kruien : veldwachter Driek van Run18230
Cooijmans, MFamilie Schouten, vanuit Heusden naar Den Dungen18233
Uden, Th. vanDorpsgenoten van weleer : Doruske van Uden en zijn vrouw Sien Pennings18238
Gestel, Henk vanCorrecties en aanvullingen op 'Religieuzen van Den Dungen’18241
AnoniemWie het weet …18242
Donkers, TheoDe jaren twintig18344
Maas, HarrieDe beurzenstichting 'Antoon van de Westelaken’18346
Cooijmans, TinyKlokken en uurwerken in de Dungense toren18350
Eekelen, J. vanGezondheidszorg dichtbij huis (kruisvereniging)18352
AnoniemWie het weet ...18363
Minderhout, Leo vanDe huizen van Gestel aan den Dungense kant II : De periode voor ca. 1600 (blz 64 t/m 9918464
Donkers, TheoMijn jaren twintig (2)1912
Nuland, Rien vanEen oude inventaris van het gemeentearchief1916
AnoniemWie het weet …1918
Minderhout, Leo vanWestelaken in Den Dungen1919
AnoniemOoievaars in Den Dungen19120
Doorn, W. vanDen Dungen toen en nou19120
Gestel, Henk vanGebruik van grondstoffen in en op de boerderij : hout19222
Broek-v. Minderhout, L. v.d.Wat is een familie?19226
Donkers, TheoMijn jaren twintig (3)19229
Cooijmans, MHet beurboekje van het St. Antoniusgilde (1688 – 1743)19232
Nuland, Rien vanReglementen op het veer tussen Den Bosch en Den Dungen19236
AnoniemWie het weet ..19243
AnoniemNog meer dieren van vroeger (das in het Milroois Woud)19244
Gestel, Henk vanBrandbestrijding in Den Dungen19346
Minderhout, Leo vanDe erfdeling van Henrik van den Mortel19360
AnoniemWie het weet …19369
Nuland, Rien vanDe congregatiekapel en sacristie19472
Cooijmans, MDrinkwatervoorziening in Den Dungen19478
AnoniemWie het weet ...19483
Minderhout, Leo vanCijnsboeken (1) (blz 84) en (2) (blz 88)19484
Nuland, Rien vanDe Spaanse griep van 1918 in Den Dungen2012
Gestel, Henk vanOver de woningen op de hoge Poeldonk2014
AnoniemWie het weet ...20110
Maas, HarrieBurenhulp: Het inhalen van een nieuwe buurman20111
Minderhout, Leo vanCijnsboeken (3)20115
Gestel, Henk vanWaterschap 'Het Woud’20226
Herwijnen, Theo vanDungense meesters van het Bossche kramersgilde 1700-179520245
AnoniemRitsen en paddenkruid20247
Minderhout, Leo vanCijnsboeken (4)20248
AnoniemWie het weet …20256
Nuland, Rien vanMussengilde20358
Minderhout, Leo vanVeldwachter Nagtzaam rapporteert 1941-194320360
AnoniemWie het weet …20364
Kleij, P.Het zwaard van Den Dungen20365
Cooijmans, MDrinkwatervoorziening in Den Dungen, deel 220367
Minderhout, Leo vanCijnsboeken (5)20371
AnoniemTwintig jaar HKV’tje en Griensvenneke20478
Gestel, Henk vanDe strafzaak van Jan Soetens, vorster in Den Dungen20481
Eekelen, J. vanEen internaat voor schipperskinderen20489
Donkers, TheoGorren en sjèt, (= Garen en sajet) textielhandel Donkers in Den Dungen (1)20494
Cooijmans, M.Kleine criminaliteit in het begin van de 19e eeuw20495
Minderhout, Leo vanCijnsboeken 5 (vervolg)20496
Nuland, Rien vanHet schoolreglement en leerplan uit 19072112
Schijndel, M. vanHet basisonderwijs in Den Dungen in 19952116
Maas, HarrieAntoon Hellings, een Dungense zouaaf2118
Minderhout, Leo vanCijnsboeken (6)21111
AnoniemWie het weet ...21128
AnoniemHet leven van Frans en Dieneke (Foto’s R. v. Nuland)  blz. 29 t/m 6021229
Cooijmans, M.Vrachtrijders tegen wil en dank21362
Donkers, TheoGorren en sjèt, (= Garen en sajet) textielhandel Donkers (2)21363
Nuland, Rien vanDe Dungense burgerwacht (1843-1940)21367
Verzandvoort, ErwinDen Dungen en het Brabants volksleven van weleer, een schandelijk boek21371
Minderhout, Leo vanCijnsboeken (7)21372
AnoniemWij willen wat weten; wie het weet ...21381
Eekelen, J. vanDe Aktie Bouwman, een omstreden boerenbeweging21483
Minderhout, Leo vanCijnsboeken (7; vervolg)21493
Donkers, TheoGorren en sjèt, (= Garen en sajet) textielhandel Donkers (3)214102
AnoniemWij willen wat weten; wie het weet …214106
Gestel, Henk van1963 .. Een terugblijk .. 19962212
Maas, HarrieDe onweersbui van 14 juli 18322213
Maas, HarrieDe beurzenstichting Meulenbroek-Schakenraad2217
Nuland, Rien vanSmid van Thiel2218
Minderhout, Leo vanLotgevallen van het huis Poeldonksedijk 162219
AnoniemWij willen wat weten; wie het weet …22111
Glaudemans, M.Enkele opmerkingen over het intrigerende fotoverhaal 'Het leven van Frans en Dieneke’22112
Minderhout, Leo vanCijnsboeken (8)22112
Eekelen, J. vanOpmerkelijke besluiten van een vooroorlogs kerkbestuur22118
Gestel, Henk vanOnroerend Goed van de Erven Cock22220
AnoniemWij willen wat weten; wie het weet …22227
Cooijmans-Schouten, M.Wateroverlast22230
Minderhout, Leo vanHet huis Spurkstraat 6822231
Nuland, Rien vanBouwactiviteiten aan en rond de kerk (1)22234
Minderhout, Leo vanReconstructie van het bezit van de Kartuizers in Den Dungen22237
Minderhout, Leo vanDe eerste koster van Den Dungen22240
Maas, HarrieDe levenswandel van Antonie Christiaan Spierings (1851-1914) (1)22342
Nuland, Rien vanBouwactiviteiten aan en rond de kerk (2); De bouw van de meisjesschool in 1902 en 192022346
Cooijmans-Schouten, M.Afleggen en kisten22349
Gestel, Henk vanHet molenhuis in de Zandstraat. Eigenaren en bewoners vanaf 1800.22350
Minderhout, Leo vanLambert Dirk Lamberts, moordenaar?22353
AnoniemWij willen wat weten; wie het weet …22359
Eekelen, J. vanEen boekenburcht op het Grinsel; de Dungense parochiële leesbibliotheek22464
Maas, HarrieDe levenswandel van Antonie Christiaan Spierings (1851 - 1914) Deel 2: leerlooier en grootgrutter22473
Nuland, Rien vanBouwactiviteiten aan en rond de kerk; De privaatjes en piscienen gebouwd in 185522477
Cooijmans-Schouten, M.Uit mijn leven gegrepen22479
Minderhout, Leo vanHet bezit van het klooster Bazeldonk in Den Dungen in de 14e eeuw22481
AnoniemWij willen wat weten; wie het weet … Klompenmakers22489
Cooijmans, MarieZuster Leonard: Peperkoek22492
Gestel, Henk vanDe brugwachterswoning in Den Dungen2312
Nuland, Rien vanHet gilde van St. Ambrosius.2319
Maas, HarrieDe erfboedel van Johannes Gerardus van de Westelaken (1749-1828), een oude rijke minnaar die op 75-jarige leeftijd nog vader werd.23112
Maas, HarrieJohannes Gerardus van de Westelaken en zijn vrouw Joanna Verheugten23114
Maas, HarrieDe levenswandel van Antonie Christiaan Spierings 1851-1914) Deel 3: Rentenier en gemeentesccretaris23118
AnoniemWij willen wat weten; wie het weet …23121
Gestel, Henk vanRoerende goederen behorende tot de erven Cock23224
Maas, HarriePersona non grata: gemeentesecretaris Jan Marcus van der Meer23228
Minderhout, Leo vanLitserstraat en Paterstraat; een correctie op ‘Zes eeuwen Den Dungen’23231
Gestel, Henk vanVier generaties klompenmakers; een aanvulling23235
Nuland, Rien vanSchieten, knallen, tafelen en ketelmuziek23236
AnoniemWij willen wat weten; wie het weet …23238
Gestel, Henk vanHerbergen en andere bewoning nabij de Dungense brug23342
Minderhout, Leo vanDe Dungense gemeint (= gemeentegrond)23350
Gestel, Henk vanDungenaar Jan Broeren in 1856 emigrant naar de VS23353
AnoniemWij willen wat weten; wie het weet …23358
Cooijmans, MarieZuster Leonard: De pop23359
Maas, Harrie en Rien van NulandVoor het heil van de armen en hun helpers; 145 jaar Vincentiusvereniging in Den Dungen (blz. 62 t/m 118)23462
Gestel, Henk vanDe plee2412
Maas, HarrieDemografische cijfers van Den Dungen aan de hand van het hoofdgeld (1698-1801)2415
Minderhout, Leo vanVoorkennis of toeval? Het bezit van G. Godschalk in 183224112
Maas, HarrieVanwege armoede achtergelaten .. en uitgewezen24114
Cooijmans, MarieZuster Leonard: Witte kousjes24116
Nuland, Rien vanBouwactiviteiten aan en rond de kerk (4) de sacristie24116
AnoniemWij willen wat weten; wie het weet …24118
Nuland, Rien vanBouwactiviteiten aan en rond de kerk (5) de zitplaats voor de zusters (blz. 19)24119
Minderhout, Leo vanDe wonderlijke verwerving van het huis Spurkstraat B895 door Peter van Gerwen24120
Josiassen, AndréGevolgen van de flamboyante levensstijl van Andries van de Westelaken alias de mulder (= molenaar)24224
Gestel, Henk vanBouw en bewoning van Woudseweg 18 en 20; 'n reconstructie24235
AnoniemWij willen wat weten; wie het weet …24241
Maas, HarrieBezwaren tegen de bouw van de jongensschool aan het Grinsel in 186724243
Maas, HarrieVolksgericht tegen ‘d’n Kittel’ (Marinus v.d. Westelaken)24346
Nuland, Rien vanBouwactiviteiten aan en rond de kerk (6); het H. Hartplein24352
Minderhout, Leo vanHet kadaster van Den Dungen, 1821-183224356
AnoniemWe willen wat weten....24361
Minderhout, Leo vanVan Nassau in Den Dungen?24362
AnoniemTestamenten van gildebroeders24364
Gestel, Henk vanDe Mugheuvel2512
Nuland, Rien vanBouwactiviteiten aan en rond de kerk (7); de torens van de Dungense kerk25110
Minderhout, Leo vanBouwgeschiedenis van Grinsel 4-6- in het kadaster25113
AnoniemWij willen wat weten; wie het weet …25116
Maas, HarrieDe uitzet van Joanna Venrooij; mest als huwelijkscadeau25117
Maas, HarrieTe vondeling gelegd; Peregrina van de Keer (1731-1734)25118
Verzandvoort, ErwinIn memoriam Willem van Doorn25120
Minderhout, Leo vanHoe werd je in de 18e eeuw een voornaam ingezetene van Den Dungen?25222
Gestel, Henk vanRijk en regentesk, het Godschalk-imperium in de 19e eeuw25223
AnoniemWij willen wat weten; wie het weet …25238
Gestel, Henk vanVoorkennis of toeval? Het bezit van G. Godschalk in 183225238
Nuland, Rien vanBouwactiviteiten aan en rond de kerk (8); de ramen van de kerk van Den Dungen25239
Minderhout, Leo vanBouwgeschiedenis van Spurkstraat 52 in het kadaster25344
Maas, HarrieDemografische ontwikkeling van Den Dungen (1801-1914)25346
Maas, HarrieNieuwsgaring in het vooroorlogse Den Dungen25358
Nuland, Rien vanHet gemeentelijk elektriciteitsbedrijf (1918-1921)25364
Nuland, Rien vanMemoriale parochiae (blz. 72 t/m 176)25472
Minderhout, Leo vanPaterstraat 34 en 36 in het kadaster2612
Donkers, TheoWoont u op, aan of in de Hoogstraat?2613
Maas, HarrieHendrien Minkels-de Natris het onbevoegd en onbekwaam verlenen van geneeskundige zorg aangetegen2615
AnoniemWij willen wat weten; wie het weet …26110
Gestel, Henk vanHet Dungense kadaverhuisje26111
Minderhout, Leo vanHet doodboek van Den Dungen 1621 - 163526114
AnoniemRegister over de jaargangen 23-25 (1998 – 2000)26121
Gestel, Henk vanWoningbouw in Den Dungen in de 19e en 20e eeuw26224
Minderhout, Leo vanWie is de echte Van de Westelaken?26233
Maas, HarrieDe bouw van de nieuwe dorpsschool aan de Litserstraat (1792)26238
Minderhout, Leo vanBebouwingsgeschiedenis in het kadaster van H. Hartplein 226242
Nuland, Rien vanBewoners van H. Hartplein 226244
Gestel, Henk vanWetenswaardigheden omtrent een 24-uurs functie; de brugwachter26350
Gestel, Henk vanBouwvereniging ‘St. Jacobus’26357
Heijden, Wim van derAanvulling op het artikel over Hendrien Minkels-de Natris26362
Maas, HarrieUit Dungense bodem: een strijkglas26363
Minderhout, Leo vanBouwgeschiedenis van Hooidonk 15 in het kadaster26365
Anoniem4 foto's van Bertha Schakenraad voor de rubriek Wie het weet26368
Donkers, TheoBewoners van H. Hartplein 2: een aanvulling en een correctie26368
Donkers, TheoDe Gestelse avondschool en de eerste Dungense gediplomeerden26370
Minderhout, Leo vanBeatrijs van der Koeveringen26472
Minderhout, Leo vanJan van den Thillart, beeldend kunstenaar in Den Dungen26474
Maas, HarrieDe armmeesters van het Burgerlijk Armbestuur (1815-1966)26488
Nuland, Rien vanVrije tijd en georganiseerde ontspanningsverenigingen in Den Dungen 1900-1965; 1. De toneelgezelschappen26497
Cooijmans, MarieZuster Leonard: Watersnood264100
Verzandvoort, ErwinWoudseweg 25264100
Minderhout, Leo vanWoudseweg 252712
Maas, HarrieEen gouden handdruk voor gemeentesecretaris Harrie Spierings2719
Cooijmans, MarieZuster Leonard: Ons tantes27113
AnoniemWe willen wat weten ...27114
AnoniemHenris Phasen (Henrikske Faassen)27115
Minderhout, Leo vanEen huis kwijt, een pastoor gevonden27116
Nuland, Rien vanVrije tijd en georganiseerde ontspanningsverenigingen in Den Dungen 1900-1965; 2. De andere gezelschappen27117
Donkers, TheoDungense ‘Dolle Mina's’ in 192927120
Gestel, Henk vanVrije tijd en georganiseerde ontspanningsverenigingen in Den Dungen 1900-1965, 3. Aanvulling op de toneelgezelschappen27222
Nuland, Rien vanVrije tijd en georganiseerde ontspanningsverenigingen in Den Dungen 1900-1965; 4. Vevivo, ofwel Het monument op de Poeldonk27227
Maas, HarrieRondom de schouw27228
Gestel, Bart/Bert vanEen onvergetelijke herinnering aan de bevrijdingstijd 17 september - 25 oktober 194427233
Minderhout, Leo vanLitserstraat 8-10 en 12-14 in het kadaster27237
Cooijmans, MarieVerhalen: Stemmen; Naar Bosch mèrt (= markt)27239
Minderhout, Leo vanDe Dungense bewoners van midden 16e eeuw27342
Gestel, Henk vanDorpssmid Van Thiel27359
Gestel, Henk vanCorrecties op Litserstraat 8-10 en 12-14 in het kadaster27370
Cooijmans, MarieVerhalen: Boodschappen doen; De drie maagdekens; Kermis27371
Gestel, Henk vanSmid Jan Voermans en Christina Smits27474
Gestel, Henk vanDe Goossens enclave aan het H. Hartplein27478
Minderhout, Leo van ; Erwin Verzandvoort en Theo van UdenHet huis Hooidonk 13 in Den Dungen27482
Maas, HarrieUit Dungense bodem: een stenen kanonskogel27487
Minderhout, Leo vanBewoners van Den Dungen in het midden van de 16e eeuw: 2. Analyse van het grondgebruik27488
Cooijmans, MarieVerhalen: Ons huis; School27498
Herwijnen, Theo vanDe herkomst van Van Thiel in Gestel en Den Dungen274101
AnoniemRegister over de jaargangen 26 (2001) en 27 (2002)274104
Maas, Harrie"Jonge" rijksmonumenten2812
Minderhout, Leo vanVernadering als hulp bij het vaststellen van familierelaties2818
Minderhout, Leo vanBorkens hofstad: bouwgeschiedenis in het kadaster2819
Gestel, Henk van,De teloorgang van het Dungense gemengde bedrijf (1950-heden)28112
Uden, Th. vanReactie op "De Goossens enclave aan het H. Hartplein"28121
AnoniemWe willen wat weten …28122
Maas, HarrieDe herkomst van de naam "Maaskantje"28122
Cooijmans, MarieVerhalen van zuster Leonard: Gedrag; Kleding op school; Plechtige heilige communie28126
Minderhout, Leo vanVan de Westelook28127
Minderhout, Leo vanWie is de echte Henrik van der Westelaken (2)28230
Maas, HarrieDemografische ontwikkeling van Den Dungen (1914-1995)28237
Gestel, Bart/Bert vanOns moeder en haar wekelijkse was28245
Gestel, Henk van,Bewoningsgeschiedenis van Grinsel 328250
Gestel, Henk van,Bouwhistorische verkenning van Grinsel 328256
Minderhout, Leo vanNogmaals Het Maaskantje28257
Cooijmans, MarieVerhalen van zuster Leonard: Snoep; Koekjes; School, klooster en logeren; Kloosterleven; Beroep.28259
Uden, Th. vanReactie op ‘We willen wat weten … ‘28259
Minderhout, Leo vanBoerderij Flaas 528362
Gestel, Henk van,Borkens hofstad; een aanvulling28370
Minderhout, Leo vanHet huis van An en Harrie Goossens; Grinsel 6928372
Verzandvoort, ErwinHet boerderijenbestand van Den Dungen in 2003 (blz. 81-108)28381
Maas, HarrieDen Dungen, gezien door de ogen van Commissaris der Koningin mr. Arthur baron van Voorst tot Voorst284110
Gestel, Henk van,Van Grinsven sinds 1872 hoofdbewoner van Spekstraat 1284116
Minderhout, Leo vanHeilwich van Dorhout284120
Minderhout, Leo vanPoeldonksedijk 2284121
Gestel, Henk van,De ‘Dungense Rooms Katholieke Werkliedenvereniging St.- Jacobus’284124
Minderhout, Leo vanMaria van Uden in het Dungense doopboek284131
AnoniemRegister 28e jaargang (2003)284132
Nuland, Rien van; Leo van MinderhoutDe Aa in Den Dungen2912
Gestel, Henk vanGerardus Godschalk (1779-1866), kandidaat notaris, grootgrondbezitter en strijdbaar burgemeester2918
Maas, HarrieHet masker van geneesheer B.J. van Horsigh (1761-1829)29119
Maas, HarrieHonderd maal Het Griensvenneke29122
Minderhout, Leo vanVan den Steen of Van Griensven?29127
Pennings, AlbertDe bewoningsgeschiedenis van Litserstraat 6029230
Minderhout, Leo vanTrubbels op de Keer29237
Gestel, Henk vanHet grensconflict tussen Sint-Michielsgestel en Den Dungen (1795-1840)29243
Minderhout, Leo vanDe foto’s van ‘Welstandsdistrict Oost-Brabant’ (1)29251
Zalinge-Spooren, Lia vanDe vergadering van geërfden en naburen in Den Dungen29358
Maas, HarrieUit Dungense bodem: medicijnflesjes en zalfpotjes van ca. 180029380
Minderhout, Leo vanDe foto’s van ‘Welstandsdistrict Oost-Brabant’ (2): De Bramerslandstraat of het Mùlkstrùtje29382
Maas, HarrieDungense kool29490
Zalinge-Spooren, Lia vanDe vergadering van geërfden en naburen in Den Dungen: bijlagen29499
Gestel, Henk vanDrie tweelingen in een klas294111
Minderhout, Leo vanDe foto’s van ‘Welstandsdistrict Oost-Brabant’ (3)294113
Maas, HarrieGrinsel 68-70, een vergeten monument dat alsnog aan de slopershamer ten prooi viel294117
Minderhout, Leo vanDe Dungense bewoners van rond 15003012
Gestel, Henk van; en Arno PijnappelsBertje Cooijmans (1876-1934), landbouwer, kassier en kunstenaar30110
Maas, HarrieHet monumentale grafmonument van de priesters Van Iersel30116
Minderhout, Leo vanDe foto’s van ‘Welstandsdistrict Oost-Brabant’ (4)30119
Minderhout, Leo vanHet testament van Arnt van den Einde in Den Dungen30124
Maas, HarrieHendrika van der Steen (1791-1893), de eerste 100-jarige in Den Dungen30125
AnoniemRegister 29e jaargang (2004)30128
Gestel, Henk vanDe Dungense Middenstand30230
Minderhout, Leo vanHet bevolkingsregister van 183030245
Minderhout, Leo vanDe foto’s van ‘Welstandsdistrict Oost-Brabant’ (5)30257
Minderhout, Leo vanHet Kampse Veld30362
Gestel, Henk vanMommers en het Dungense gemeentearchief30364
Minderhout, Leo vanDe foto’s van ‘Welstandsdistrict Oost-Brabant’ (6, slot)30370
Gestel, Henk vanDungense belastingbetalers in 184430375
Minderhout, Leo vanHet huis Grinsel 9-1330380
AnoniemCorrecties bij het vorige Griensvenneke van april 200530384
Gestel, Henk vanDe parochie in 195830486
Minderhout, Leo vanDe bomen van de Eikendonk30490
Maas, HarrieGrafzerken in de Dungense kerk30493
Minderhout, Leo vanHet netwerk van de familie van Peter Leijtens en Jenneke Lenaarts30497
Laarhoven, Jan vanBoekbespreking ‘Gedragen door mensen’304100
Minderhout, Leo vanEen verstrooide Jacob Arnts?304101
AnoniemRegister op de 30e jaargang (2005)304104
Minderhout, Leo vanEen nieuwe kijk op de gilde van de huislieden in Den Dungen3112
Gestel, Henk vanNadere analyse van de Dungense bevolking anno 18303116
Minderhout, Leo vanPoeldonksedijk 731111
Maas, HarrieWaterschap "Brand en Beusing" (1845-1952)31120
Barten, Louis en Jacqueline Schakenraad,De naam Schakenraad31230
Gestel, Henk vanEen openbare verkoping; de nalatenschap van pastoor Henricus van Beurden (1811-1897)31232
Gestel, Henk vanGrinsel 7331237
Minderhout, Leo vanVeel cafés in Den Dungen en zelfs nog een over het hoofd gezien31243
Minderhout, Leo vanDe invloed van een vulkaan in Den Dungen31244
Maas, HarrieHet agrarisch grondgebruik en de veestapel anno 1910 (1); wijk A31245
Minderhout, Leo van en Theo van Uden,Grinsel B375, het huis van Frans van Woutjes31252
AnoniemDrie gildebroeders van Sint Katrien in 190231260
Westelaken, Jan van deHet spullig maken van een koe31260
Hedel, Antoon vanHet verhaal van het graf van Engelina Pijnappels-Van Griensven. Graven zijn culturele erfgoederen31362
Minderhout, Leo vanHoptelers in 1707. Bijdrage tot kennis van de 18e-eeuwse landbouw in Den Dungen31364
Gestel, Henk vanHonderdjarige Dungenaren31367
Maas, HarrieHet agrarisch grondgebruik en de veestapel anno 1910 (2); wijk B31371
Minderhout, Leo vanDe geestelijke goederen in Den Dungen31379
Maas, HarrieFamiliaire betrekkingen: vader en dochter Pijnappels getrouwd met zus en broer Schakenraad31383
Minderhout, Leo vanDe hoolen, een raadsel31385
Gestel, Henk vanEen feestlied voor het burgemeestersechtpaar (in 1904)31387
AnoniemEen opvallende foto31388
Minderhout, Leo vanAdreslijst van Den Dungen in het begin van de 18e eeuw31490
Gestel, Henk vanZoektocht naar een bierhuis31496
Gestel, Henk vanOverleden parochianen 1957-200531498
Maas, HarrieHet agrarisch grondgebruik en de veestapel in Den Dungen anno 1910, (3); wijk C314102
Minderhout, Leo vanWaar was Sint Joris?314108
Minderhout, Leo vanDe financiering van de bouw van de schuurkerk in de Paterstraat314110
Herwijnen, Theo vanFamiliaire betrekkingen (2): Huwelijksdispensaties in de rooms-katholieke kerk314111
Maas, HarrieEen escorte van de distributie-bonnenploeg314114
Minderhout, Leo vanDe dorpsrekeningen van Den Dungen 1700-1713;1. Waar woonde Hendrik Willems van Venrooij?314116
Maas, Harrie en Rien van Nuland,Dungen kermis3212
Minderhout, Leo vanDe dorpsrekeningen van Den Dungen 1700-1713; 2. De borgemeesters van 170332114
Beijers, HenkGelezen in archieven (deel 1)3222
Maas, Harrie; Arno Pijnappels en Perry PijnappelsDe herkomst van de Dungense familie Pijnappels3226
Gestel, Henk vanDe vermogenspositie van de Van Iersels32212
Schoones, AndréKwartierblad van Willem Hoevenaars32217
Bertens, J.Maaskantje 57, een bijzondere voorgevel32221
Gestel, Henk vanVondelingen in Den Dungen in de 19e en begin 20e eeuw32224
Maas, HarrieDen Dungen anno 181532228
Beijers, HenkGelezen in archieven. [2] Een zwervende Dungenaar3312
Schoones, AndréKwartierblad van Petrus Johannes Goossens, mister Gôsses3314
Eekelen, J. vanToen Brabantse studenten nog kapellen bouwden. Het kapelleke aan de Keer in historisch perspectief3319
Gestel, Henk vanRoerende goederen van pastoor Van Iersel33115
Pijnappels, Perry ; Arno Pijnappels, Antoon van HedelGevonden op zolder. Interessante vondsten in het huis van Driek Pijnappels33120
Maas, HarrieGlasschilderingen met familiewapens in de Dungense kerk33125
Beijers, HenkGelezen in archieven [3] Een oude Dungenaar vertelt ...3322
Eekelen, J. vanOnze jongens in Indië. Notities uit contactblad De Moeskrabber (1948-1950)3324
Schoones, AndréKwartierblad van Wim van Tinus van Jan van Suskes33212
Gestel, Henk vanFinanciering van Dungense verenigingsactiviteiten in de 2e helft van de 20e eeuw33218
Maas, HarrieEen mirakels volksverhaal33226
Maas, HarrieJan van der Heijden: na een wonder weer tot leven gekomen33228
Gestel, Henk vanWetenswaardigheden rond de kapel in het voormalige St. Antoniusklooster3332
Beijers, HenkGelezen in archieven [4] Den Dungen: ballingsoord voor de Schijndelse kweekschool (1942-1943)33312
Schoones, AndréKwartierblad van An van Alebeek-Ondersteijn33316
Bertens, J.Het levensverhaal van boerderij Woudseweg 5733322
Maas, HarrieVerdwenen wielen op de Poeldonk3342
Schoones, AndréKwartierblad van Rien Meulenbroek3348
Pijnappels, Arno en PerryGevonden op zolder [2]. Vondsten in het huis van Driek Pijnappels.33414
Schoones, AndréLeven en werken van Jan Francis van Aarle (Pater Paul ss.cc.)33417
Gestel, Henk vanDe voormalige Dungense gemeentegrens met Berlicum, Rosmalen en Schijndel33425
Beijers, HenkGelezen in de archieven[5]: Uit handen van ketters gehouden.3412
Schoones, André70 Jaar Boerinnenbond/K.V.O. Deel 1 De oprichting van de Boerinnenbond.3414
Schoones, AndréKwartierblad van Bertha Schakenraad.34110
Gestel, Henk vanWaterproblematiek binnen en buiten de Dungense ringdijk.34118
Maas, Harrie en Anne-Marie VisserEen archeologische vondst opnieuw belicht.34127
Beijers, HenkGelezen in archieven [6]: ruzie rond Hendrik en Cornelis Franken-erfenis van oude munten.3422
Hendrikx, SjefBosscheweg 30, waar ik gewoond heb.3424
Maas, HarrieH. Antonius abt, Antoniusgilde-Antoniusakkers-stokkapel H. Antonius abt.34213
Eekelen, Jacques vanHeemkunde en onderwijs in Den Dungen.34217
Schoones, André
70 Jaar Boerinnenbond/K.V.O. Deel 2: Van Boerinnenbond naar K.V.O.: 1939-1967.34220
Henk Beijers
Gelezen in Archieven [7] Protestantse zaken ten tijde van dominee De Bitter.3432
Jacq. van Eekelen
Museum ’t Brabants leven; de nostalgische collectie oude ambachten en beroepen van Jo van der Heijden.
3435
André Schoones
70 Jaar Boerinnenbond / K.V.O. Deel 3. De K.V.O. van 1967-1989.3439
Henk van Gestel
Onweer en hagelstormen op woensdag 1 juli 189134316
Jos Bertens
Bosscheweg 60; van boerderijherberg tot Bed & Breakfast34322
Henk Beijers
Gelezen in Archieven [8] Een duur hoedje3442
Henk van Gestel
Kunstenaar Bertje Cooijmans (1876-1934)3444
Harrie Maas en
Anne-Marie Visser
Uit Dungense bodem: Een natuurstenen bijl van de Michelsbergcultuur.
3448
André Schoones
70 Jaar Boerinnenbond / K.V.O. "Vrouw Actief. Deel 4: De K.V.O. van 1989-200934411
Jacq. van Eekelen
De impact van Market Garden in Den Dungen
34416
Harrie Maas
Het godsvruchtige gezin van Willem PerToone
34421
Henk BeijersGelezen in de archieven [9]. Rampjaar 16723512
Harrie Maas en Bert WillemenEen verdwenen vervoermiddel: de hondenkar.3514
Jacq. van Eekelen en Harrie MaasEen oorlogsverklaring aan de duivensport, het verbod van de Duitse bezetter om duiven te houden35111
Harrie MaasDe aarde beefde, een tijdsbeeld uit 193235118
André SchoonesKwartierblad van Jan van de Westelaken, alias Jan de Witte35120
Henk van GestelKiekjes van het Dungens Katholiek Thuisfront35126
Henk BeijersGelezen in archieven [10]. Wereldheren versus monniken3522
Henk van GestelDe aardolieboring in Het Moerschot3524
André SchoonesKwartierblad van Wim Mauriks. Indiëganger en emigrant35212
Jos BertensAardewerk uit Dungense bodem35220
Henk BeijersGelezen in archieven [11]. De tienden van pastoor Doolvoet in 16273532
Henk van GestelFamilie van Rijckevorsel en villa Groot Grinsel3534
Jacq. van EekelenTropenjaren bij de Papoea’s. Herinneringen van Dungenaar Broer Smits aan zijn diensttijd in Nieuw-Guinea35311
André SchoonesKwartierblad van de familie Van der Aa-Goossens35318
Harrie MaasBeugelen in Den Dungen35327
Henk BeijersGelezen in archieven [12]. Beperkte biervoorziening tijdens de kerst van 17173542
Harrie MaasDopelingen van buitenaf (1749-1806)3544
André SchoonesKwartierblad van Broer Minkels35413
Henk van Gestel(Gedigitaliseerde) kranten als informatiebron35421
Henk van GestelEen populair tijdverdrijf. De beugelsport in de eerste helft van de 19e eeuw35427
Jacq. van EekelenSam Brandenburg: Gestrand en gered in Den Dungen3612
Harrie MaasRuzie tussen Dungense schippers en de veerman van de Kleine Hekel (1788)3618
André SchoonesKwartierblad van Toon van der Heijden, kassier en bestuurder36112
Henk van GestelPokkenepidemie in Den Dungen en het Maaskantje (1903)36118
Harrie MaasGeruchten rond de opvolging van burgemeester Godschalk36124
Henk BeijersGelezen in archieven [13]: De Dungense windkorenmolen aan de Aa36128
Henk BeijersGelezen in archieven [14]: Over een pastoor-notaris en de gevolgen van oorlogshandelingen in het rampjaar 16723622
André SchoonesKwartierblad van Jan van Zandbeek3624
Henk van GestelOntwikkelingen in de bouw van Dungense huizen (deel 1)36212
André SchoonesHuwelijkspartners in Den Dungen 1823-1832, 1873-1882 en 1923-193236221
Harrie MaasDe Jonge Wacht36223
André SchoonesKwartierblad van Henk van Osch van de Sparwinkel3632
Henk van GestelOp zoek naar de architect van villa Groot Grinsel36310
Gijs SterksEen bijzonder verhaal van een gewone familie in de 19e eeuw36316
Harrie MaasDe sluisjes in de ringdijk36320
Henk BeijersGelezen in archieven [15]: Beestenboel in de Dungense kerk3642
André SchoonesPater Piet Schakenraad S.C.J. In Den Dungen priester gewijd en provinciaal overste per 1 januari 20123644
Jos BertensHergebruik van monumenten3649
Henk van GestelOntwikkelingen in de bouw van Dungense huizen (deel 2) in de periode van circa 1900 tot omstreeks 194036416
Harrie MaasUit de Dungense heemcollectie: huwelijkswandplaten36425
André SchoonesKwartierblad van Nard Schuurmans, melkboer uit het Mulkstôtje3712
Henk van GestelDe Dungense Onderlinge Veeverzekeringen37110
Harrie Maas en André SchoonesDungense klompenmakers (eind 19e-20e eeuw)37120
André Schoones en Jos van ThielKwartierblad van de familie Den Otter-Raaijmakers3724
Henk van GestelNoodslachtingen37213
Jos van ThielDe jacht in Den Dungen. Deel 1, de periode tot het eind van de Tweede Wereldoorlog37220
Henk van GestelEen ruim honderd jarige perenboom37227
André SchoonesKwartierblad van Mathijs van der Bruggen3812
Henk BeijersGelezen in archieven. Bier van het Maaskantje3812
Henk van GestelDungense en Maaskantse begraafplaatsen, deel 138115
Harrie MaasUit de Dungense heemcollectie. Handgraanmolens38122
André SchoonesKwartierblad van Wim Donders3822
Henk BeijersGelezen in archieven. Een gegijzelde vrouw, een bijtende boer en een verdronken kind3829
Jos van ThielDe jacht in Den Dungen. Deel 2, de periode na de Tweede Wereldoorlog38211
Harrie Maas en André SchoonesPubliek - private samenwerking anno 1875. De verharding Grinsel en Woudseweg38222
André SchoonesKwartierblad van het gezin Mulders-Sleutjes3832
Henk BeijersGelezen in archieven. Over een in het vuur gevallen kind en Dungense avonturiers38312
Henk van GestelDungense en Maaskantse begraafplaatsen, deel 238315
Harrie MaasUit de Dungense heemcollectie. Een hergebruikte kloot38322
Dr. Henri VannoppenFranciscus van de Velde ofwel Franciscus Sonnius, bisschop van 's-Hertogenbosch en stichter van de Dungense parochie38324
André SchoonesKwartierblad vanMathieu Smits3842
Cor SchakenraadHuwelijksdispensatie achteraf38411
Henk van GestelDe Dungense St. Jacobus de Meerdereparochie, het ontstaan en haar grenzen door de eeuwen heen38413
Harrie MaasDe Gidsen38422
André SchoonesKwartierblad van Theo van Uden3912
Henk van GestelFranciscus van Iersel de eerste Dungense kapelaan39110
Harrie MaasUit Dungense bodem: een bronzen sikkel39116
Henk van GestelDungense en Maaskantse begraafplaatsen, deel 339120
Harrie MaasZoiets vergeet je nooit meer! Herinneringen van Jan Cooijmans aan 1940-194539124
Henk van GestelHet grote gezin vanuit historisch-demografisch perspectief3922
Harrie Maas en Martijn van MeursDungense kermis 1926, een geïllustreerd ooggetuigenverslag39217
André SchoonesKwartierblad van Marinus van der Hofstad39221
Henk van GestelBijzondere begravingen tijdens de Tweede Wereldoorlog39230
Harrie Maas en André SchoonesDungense mandenmakers (19e en 20e eeuw)3932
Arno PijnappelsDe 3 D's: Donkers, Dorpsstraat, Den Dungen3939
André SchoonesKwartierblad van Mies Goossens van het Brabants Eethuis39315
Harrie MaasVerwikkelingen rond de Dungse brug in oorlogstijd39324
André SchoonesKwartierblad van Tiny Schuurmans4012
Henk van GestelAdrianus Godschalk, bisschop van Den Bosch (1878-1892)4019
Jos BertensHoe oud zijn Dungense boerderijen40118
Harrie MaasVondsten uit het Paleolithicum in Den Dungen4022
Henk van GestelBisschop Godschalk en het carnaval40211
André SchoonesKwartierblad van Mies Sleutjes van het pakhuis40216
Harrie MaasUit de Dungense heemcollectie: een houten schooltas40225
Gijs SterksDungenaren op de lagere school40228
Harrie MaasVijfentwintig jaar Stichting Frank Sweens Fonds4032
André SchoonesKwartierblad van Thea van Rosmalen-van Altbeek4039
Henk van GestelWetenswaardigheden omtrent boerderij Donksestraat 240323
Gijs SterksDungenaren op de lagere school - Marisschool 197640332
André SchoonesKwartierblad van ééneiige tweeling Antoon en Mies Gabriëls4042
André SchoonesHet gezin van Antonie van der Steen en Johanna van der Aa40411
Henk van GestelDe duiker onder de Zuid-Willemsvaart in Den Dungen40415
Harrie MaasPerikelen rond Dungense schoolmeesters40423
Ton DondersHet palingwieltje40426
Henri SteltDungenaren op de lagere school - Jozefschool 198440428
Harrie MaasWederopbouwboerderijen in Den Dungen4112
Henk van GestelVerzoeken om in de Dungense kerk begraven te worden na 162941115
André SchoonesKwartierblad van Henk Verhagen41117
Hans van den LangenbergDungenaren op de lagere school - Wegwijzer 197641128
Gijs SterksHandwerktuigen in het bedrijf van Jos Sterks, deel 14122
Harrie MaasDungense bakhuizen deel 14128
André SchoonesKwartierblad van Hein (Hendrik) van Hamond41215
Henk van GestelHet slotje op de Mugheuvel41223
Henri SteltDungenaren op de lagere school - Jozefschool 1980/198141228
Henk van GestelWetenswaardigheden omtrent de fiets in ons dorp4132
Harrie MaasDungense bakhuizen deel 24137
André SchoonesKwartierblad van Mariet van Schijndel-van Boven41318
Hans van den LangenbergDungenaren op de lagere school - Wegwijzer 1978-197941328
Henk van GestelGenealogie en heemkunde; een fascinerende en zinvolle vrijetijdsbesteding4142
Gijs SterksHandwerktuigen in het bedrijf van Jos Sterks, deel 24145
Henk van GestelDen Dungen en Maaskantje in het nieuws (1)41410
André SchoonesKwartierblad van Van den Meerendonk41412
André SchoonesMeerendonk41421
Harrie MaasOrde, reinheid en veiligheid41424
Jos KorstenDungenaren op de lagere school, Mariaschool/Kiemveld, schooljaar 1978/197941428
Harrie Maas en André SchoonesDungense bakkers, deel 1: algemeen (ca. 1800-heden)4212
Gijs SterksHandwerktuigen in het bedrijf van Jos Sterks, deel 34215
Henk van GestelDen Dungen en Maaskantje in het nieuws (2)42110
Harrie MaasLinie 1629 als inspiratiebron voor de inrichting van de ruimtelijke omgeving42124
Harrie Maas en André SchoonesDungense bakkers, deel 2: Van de Westelaken4222
Henk van GestelDen Dungen en Maaskantje in het nieuws (3)42210
André SchoonesKwartierblad familie Van de Koevering van de Poeldonk42217
Bert van der Aa en Harrie Maas"Vlo(o)ten" of "wèine"42226
Hans van den LangenbergDungenaren op de lagere school42228
Harrie Maas en André SchoonesDungense bakkers, deel 3: Van den Heuvel4312
Cor SchakenraadDungenaren en de VOC4316
Harrie MaasDe Drieburgt: archeologische vondsten uit het Paleolithicum, Mesolithicum en Neolithicum43112
Henk van GestelDen Dungen en het Maaskantje in het nieuws (4) Wetenswaardigheden omtrent dodelijke ongevallen43121
André SchoonesDe onvindbare overlijdensakte van Mientje Smits (1918)43126
André SchoonesDungenaren op de lagere school43128
Henk van GestelAnsichtkaarten als afscheidsgroet4322
Harrie Maas en André SchoonesDungense bakkers, deel 4: Van Osch4324
Kees van OudheusdenBidprentjes op de site van Op die Dunghen43214
André SchoonesMiranda van Breugel, wereldkampioen Hapkido en Hanmudo43219
Henk van GestelDen Dungen en het Maaskantje in het nieuws (5) De gouden bruiloft van het bruidspaar Marinus en Allegonda Schuurmans-Strakkers in 189943227
Harrie Maas en André SchoonesDungense bakkers. Deel 5: Goossens (1822-1893)4332
Henk van GestelDen Dungen en het Maaskantje in het nieuws (6). Missionaris pater Piet van den Berg4338
Harrie Maas en André SchoonesVerklaringen van overlijden van de Dungense gestorvenen. Deel 1: 1869-188843318
Marietje en Henk van GestelDungenaren op de lagere school. Mariaschool in 1944 en reünie in 199243327
Constance van der Linde en Niels SommersOnderzoek naar de overledenen van klooster Eikendonk in Den Dungen4342
André SchoonesKwartierblad van Henk van der Aa, alias Henri de Booi4346
Harrie MaasHoe Dungenaren tijdens het beleg van 's-Hertogenbosch (1629) hun spaargeld veilig wilden stellen43417
Henk van GestelMechanisatie in de Dungense land- en tuinbouw, deel 143419
André SchoonesKwartierblad van Stan Rijken. 23 N.K. podiumplaatsen in 10 jaar4412
Henk van GestelGelezen in archieven (19). De voormalige pastorie aan de Litserstraat44111
Harrie Maas en André SchoonesVerklaringen van overlijden van de Dungense gestorvenen. Deel 2: 1889-190844113
Henk van GestelMechanisatie in de Dungense land- en tuinbouw. Deel 2, de Dungense werktuigencoöperatie44123
Harrie MaasAbt Milo Ondersteijn (1887-1959)4422
Henk van GestelMechanisatie in de Dungense land- en tuinbouw. Deel 3: Informatie over Dungense en Maaskantse bedrijven uit het handelsregister44212
Harrie Maas en André SchoonesDungense bakkers deel 6: Jan Goossens en zijn opvolgers van 1893 tot 196144217
André SchoonesDe eerste echtscheiding in Den Dungen44226
Henk van GestelEinde van het eigen notariaat in Den Dungen4432
André SchoonesInwoners van Den Dungen in kamp Amersfoort. Ton Gerris, Wim van Grinseb en Wim van de Aa4439
Henk van GestelDen Dungen en het Maaskantje in het nieuws (deel 7). Wetenswaardigheden over de Dungense duivensport44314
André SchoonesHet kwartierblad van … (deel 36) Anny van de Koevering-van de Westelaken44319
André SchoonesMotorvoertuigen in Den Dungen en Maaskantje. Brabantse kentekens4442
Henk van GestelDen Dungen en het Maaskantje in het nieuws (deel 8). Smeuïg nieuws verschillend weergegeven.4446
Harrie Maas en André SchoonesDungense bakkers deel 7: Huub (den Boer) Goossens en opvolgers (1895 -2005)4447
André SchoonesRestauratie van het gemeentelijk grafmonument van Godschalk-van de Westelaken in Den Dungen44416
Bert van der AaRond de bevrijding van de Den Dungen. Herinneringen aan 1944-194544418
Henk van GestelBrandstofvoorziening in Den Dungen en Maaskantje Deel 1: Algemeen44425
Harrie MaasVeranderd dorpsbeeld: Woudseweg 944428
Harrie MaasBouwhistorische Ontwikkeling van de rijksmonumentale boerderij Bosscheweg 204512
Henk van GestelBrandstofvoorziening in Den Dungen en Maaskantje Deel 2: Benzinestations45112
André SchoonesPersoonlijke documenten uit de Tweede Wereldoorlog Deel 1: Het persoonsbewijs45120
André SchoonesBekijk dit ook eens Deel 1: Boerenverhuizing van Burgemeester Smits in 1949 naar Den Dungen45124
Harrie MaasVeranderend dorpsbeeld: Paterstraat 3645128
Harrie Maas en André SchoonesVerklaringen van overlijden van de Dungense gestorvenen. Deel 3: 1909-19284522
Henk van GestelDe vier uitersten: woonlocaties in Schijndel tegen de grens met Den Dungen45214
André SchoonesPersoonlijke documenten uit de Tweede Wereldoorlog Deel 2: Distributiekaarten45218
Henk van GestelDen Dungen en het Maaskantje in het nieuws (deel 9). De dodelijk verongelukte O.S.S.-leden Piet en Bert Vos45222
André SchoonesBekijk dit ook eens Deel 2: Dungense gezinsfoto's (1947-1965) door Fotopersbureau Het Zuiden45225
Harrie MaasHoe de Kwalbeek grensbeek werd en later verdween uit het landschap4532
Henk van GestelBrandstofvoorziening in Den Dungen en Maaskantje deel 3: Handelaren in steenkool45311
Harrie MaasOver opvoeden gesproken45319
André SchoonesGeboren tussen 17 september 1944 en 25 oktober 1944 in Den Dungen of Maaskantje45321
André SchoonesTewerkgesteld in Duitsland. De gebroeders Harrie en Hub van Lieshout4542
Cor SchakenraadDungenaren in de gevangenis (1834-1928)4546
Harrie MaasCarel Nagtzaam. De laatste Dungense veldwachter45419
Henk van GestelDen Dungen en het Maaskantje in het nieuws (deel 10). Wetenswaardigheden rond burgemeester Van Rijckevorsel en meester Van der Sande45424
Henk van GestelMoord op veldwachter Geerlof Klomp45426
Harrie Maas en André SchoonesDungense bakkers, deel 8: Grarus Goossens en opvolgers (1897-heden)4612
Henk van GestelEen twee eeuwen oude gemeentelijke grenspaal46113
Bert van der Aa/Harrie Maas en Martijn van MeursNeergekomen V1’s in Den Dungen46116
Cor SchakenraadHet bewogen leven van Adrianus Kuijpers46121
André SchoonesBekijk dit ook eens, deel 3: Dungense kinderen tussen 1956 en 1959 gefotografeerd door kapelaan Frans van Hooff46125
Harrie Maas en André SchoonesVerklaringen van overlijden van de Dungense gestorvenen. Deel 4: 1929-19484622
Henk van GestelDen Dungen en het Maaskantje in het nieuws (deel 11). Bijzondere vondsten van omstreeks 188046211
André SchoonesSacramentsprocessie, toen en nu46212
Harrie MaasVeranderend dorpsbeeld, hoek Bramerslandstraat-Bosscheweg46216
Henk van GestelHet vervoersbedrijf van Piet Vissers en Has van Heijnsbergen46217
André SchoonesBekijk dit ook eens, deel 4: Dungense kinderen tussen 1956 en 1959 gefotografeerd door kapelaan Frans van Hooff46226
Harrie Maas en André SchoonesDungense bakkers, deel 9: Minkels4632
Henk van GestelTransportbedrijven in Den Dungen en Maaskantje46315
Harrie MaasVeranderend dorpsbeeld, hoek Spekstraat-Paterstraat46323
Henk van GestelDen Dungen en het Maaskantje in het nieuws (deel 12). Nieuwe wetenswaardigheden over de Mugheuvel46324
André SchoonesBekijk dit ook eens, deel 5: Dungense gezinsfoto's (1936-1965) door fotopersbureau Het Zuiden46327
Cor SchakenraadFinanciële rampspoed voor Maria Schakenraad-van Breugel vanwege het ontbreken van een testament4642
Harrie MaasCollaboratie in de Tweede Wereldoorlog in Den Dungen. Na 77 jaar nog steeds een gevoelig onderwerp4644
Henk van GestelDen Dungen en het Maaskantje in het nieuws (deel 13). Zeer ernstige tramongevallen46415
André SchoonesKwartierblad van Jan van Lieshout (1910-1999)46417
Jan Jennissen en Henrik BekxDe racebaanclub Fleischmann. De meest onbekende club als gebruiker van de meest onbekende ruimte in de voormalige Mariaschool46424
André SchoonesBekijk dit ook eens, deel 6: Dungense gezinsfoto's (1944-1962) door fotopersbureau Het Zuiden46427
Harrie Maas en André SchoonesDungense bakkers, deel 10: Schuurmans4712
Theo VerhagenCarnavalsvereniging de Perketuuters. Oudste carnavalsvereniging in Den Dungen en Maaskantje47111
Henk van GestelPersonenvervoer in Den Dungen en Maaskantje47119
André SchoonesBekijk ook dit nog eens, deel 7: Dungense gezinsfoto's (1936-1965) door fotopersbureau Het Zuiden47127
Harrie MaasDe memorie van successie van Antonetta van den Broek4722
Cor SchakenraadSchoolverlaters van de jongensschool in Den Dungen tussen 1922 en 19264729
André Schoones en Henk van GestelIn 1900. Aanvulling: 72 Peter Mauriks47212
Wilma van GiersbergenTheo Verhagen 1912-1940: een Duits krijgsgevangenschap met noodlottige afloop47216
Harrie MaasUit de Dungense heemcollectie: de kinderschoentjes van Mina van Lieshout47227