In Griensvenneke 44 nummer 4 is een artikel verschenen van André Schoones over Motorvoertuigen in Den Dungen en Maaskantje. Brabantse kentekens.


KentekenVoorlettersNaamJaaradresAanvullingen
N-794J.C.M.Smits1908
N-949H.A.Smits1910
N-1181W.M.Smits1911
N-1984W.M.Smits1914
N-4534A. vanBoven1919A 30
N-5366V.M.Smits1920
N-6826J.J. van derSande1921A 96foto in Heeze gemaakt
N-7584P.H.Lamers1921B 19
N-8284A.J.A. van denHurk1922Grinsel B 41
N-8709M.Lamers1922Kom A 68
N-8858M. vanMeurs1922
N-8862G.Jacobs1922A 52
N-10225W.Smits1923Grinsel
N-10537C.J.Smits1923
N-10538C.J.Smits1923
N-16810H. van deBraak1926C 27 A
N-16981W. van deVen1926Maaskantje
N-16996E.J.M. vanRijckevorsel1926A 49
N-16996E.J.M. vanRijckevorsel1935vervallen
N-16996Jhr.Mr.F.J.C. vanRijckevorsel1935verstrekt
N-18155Fa. Wed. A.Cooymans1927A 30
N-18155Fa. Wed. A.Cooymans1939vervallen
N-18155J.A.Cooymans1939Litserstraat A 61verstrekt
N-18631W.Smits1927
N-18872J.Goossens1927B 56
N-18876P.J. deJong1927A 54
N-19114C.Toolen1927C 65 A
N-20914G.Jacobs1928A 105 A
N-24198A. van denBraak1929C 163
N-25971H. vanZandbeek1930C 229
N-26111W.Smits1930B 49
N-26662M. van derDonk1930
N-26767A. van derVelden1930C 227
N-27737J. vanHeijnsbergen1930B 61
N-28364M. vanHintum1930C 52
N-28700J.H.Goossens1931B 56
N-30787J.C.Cooijmans1931B 94 A
N-30805M.J.A.Sleutjes1931A 61
N-32528A.J.Cooijmans1932B 94
N-33832J.H.Groenendaal1932C 233
N-34263P.A.J. van derSande1932C 69
N-35043J.Prinsen1933
N-37035H.Peters1933Litschestraat A 41 E
N-37227L.Maurix1933Maaskantje C 267
N-38228H.A.Schakenraad1934Boschpad A 6
N-38819H.J. wed.Goossens1934Dorpstraat A 74
N-39422A.Schuurmans1934Poeldonk C 32
N-39422A.Schuurmans1946vervallen
N-39422L.Schuurmans1946C 170 St.M
N-42639J.H.Schakenraad1935Litserstraat A 32
N-42666G.Schuurke1935A 41 eBev. Reg.: machinist
N-42875H. wedSchakenraad1935Litschestraat A 32
N-43023Schakenraad1935transportbedrijf
N-43503Wed. J.Schakenraad1936Litserstraat A 32
N-43850G.A. vanThiel1936Woud B 69
N-43968M.W.Maas1936Hooijdonk
N-44226Fr.J.C.M. vanRijckevorsel1936
N-46840H.Sleutjens1937Litserstraat A 43
N-47874Chr. vanThiel1937A 26
N-49541M. van denMeerendonk1938Poeldonk C 81
N-50619C.Joh.Schellekens1938C 96
N-51237Joh.E.M.Pijnenburg1938Hoek C 8
N-51301Joh.C.Meijs1938Litserstraat A 100
N-51825J.Voets1938Paterstraat B 17
N-55801M.G.Smits1939Litserstraat A 73
N-56833M. vanHinthum1939
N-58303A.Visser1940B
N-58554A.P.Cooijmans1940Boschpad A 23
N-60562G.H. vanKreij1944C 11
N-61106G.H. vanKrey1945Spekstraat C 11
N-61330Fa. Wed. H.Goossens1945Dorpstraat A 168
N-63095M. van derDonk1945Litserstraat A 93
N-63098M.A.Ondersteijn1945Poeldonk C 36
N-63766F.J.J.L. vanLanschot1945A 115
N-63919C.Pijnenburg1945C 8
N-64201M.W.Lamers1945C 136
N-64545J.L.J.Geldens1945Hooijdonk C 31
N-65631J.Voets1945Paterstraat B 17
N-66288H.A.Jacobs1945Grinsel A 136
N-66543J.A.Cooijmans1945Litserstraat A 61
N-67233H. vanLijssel1945Poeldonk C 77
N-67629J.A.M.Smits1945Klein Grinsel B 40
N-67678J.N.Kappen1946Groene Weide C 53
N-68449A.J.Lamers1946Paterstraat B 19
N-69164E.Pijnappels1946C 58
N-69189A.v.Hintum1946Poeldonk C 63
N-69838H. vanZandbeek1946Spurkstraat B 125
N-70005M.A.Steenbakkers1946Hooijdonk C 34
N-71737J.A.Vissers1946Paterstraat B 29
N-73531J.A.Cooijmans1946A 61
N-73552P. deHommel1946Zijweg D 57
N-74708M.Schuurmans1946C 52
N-75018C. denOuden1947Litserstraat 55a
N-76169A.Foolen1947Poeldonk C 80
N-76503Joh.P.C.M. vanOsch1947Grinsel A 120
N-76744Fa. Gebr. vanZandbeek1947Spurkstraat B 125
N-77585M.Voets1947Paterstraat B 17
N-77767J.L.J.Geldens1947Hooijdonk C 31
N-77972M.M. vanEmmerik1947Spekstraat C 15
N-78197J.H.H.Schiks1947Dorpstraat A 159
N-79180J.P.Willeumier1948Boschpad A 24d
N-79811J.A.Cooymans1948Litserstraat A 61
N-79915J.Cooymans1948Hooijdonk C 33
N-80068P.Schel1948B 92
N-80117Gebr.Lamers1948Paterstraat B 15
N-80186A.M. vanMeurs1948Litserstraat A 104
N-83125A.Cooijmans1948Hoek C 6
N-83384G.H. vanThiel1948Litserstraat A 75
N-84678J. vanLieshout1949Boschpad A 79
N-85239J. vanGrinsven1949Spekstraat 27
N-85342W.J.Hairwassers1949Grinsel B 37
N-85972M.A. vanMeurs1949Litserstraat A 104
N-86006H.Pijnappels1949Poeldonk C 58
N-87221J.W.Hellemons1949Maaskant C 149
N-87497A.N.Smits1949Grinsel A 140
N-87798J.Goossens1949Litserstraat A 93
N-87808W.Verbruggen1949Paterstraat B 18
N-88581A.Chr.Kappen1949Poeldonk C 92
N-89443A.G. van deLinden1949Korte Litserstraat A 54
N-89927H.G. vanSchijndel1949Jhr. van Rijckevorselstr. 5
N-89931M. vanMeurs1949Litserstraat A 104
N-90302A.N.Smits1949Grinsel A 140
N-90739H.Th. vanKreij1949Spekstraat C 11
N-91194G.J.Pijnenburg1949Hoek C 8
N-91726G.Sleutjens1950Spurkstraat B 100 A
N-92175P.A.Smits1950Kleine Litserstraat A 49
N-92797A.Hairwassers1950B 37 A
N-93086A. van derDonk1950Spurkstraat B 120
N-93856A.C.Buenen1950Bospad A 31
N-94298A.J.A.Smits1950Dorp A 40
N-94840H.J.G.Degens1950Litserstraat A 96
N-94993P.Ondersteijn1950Poeldonk C 43
N-96437G.H. vanKreij1950Spekstraat C 11
N-96862A.M. vanRoosmalen1950Korte Litsestraat A 44