Gezocht: foto’s Mariaschool

Momenteel is de voormalige Mariaschool / Blauwe Scholk volop in de aandacht. Velen zullen hierdoor terug in hun geheugen gaan naar de diverse uren die zij in dit mooie gebouw hebben doorgebracht.

Bij de heemkundevereniging Op die Dunghen is daardoor ook het besef gekomen dat er nog de nodige foto’s van het gebouw bij de Dungenaren aanwezig moeten zijn. Niet alleen foto’s van de buitenzijde, maar zeker ook van vele activiteiten die binnen de muren zijn gehouden. Naast de nodige klassenfoto’s zijn er naar alle verwachtingen ook foto’s van schilderclubs, toneeluitvoeringen, jongerensoos, trainingen, bijeenkomsten etc.

Heeft u nog oude foto’s? Dan ontvangen wij daar graag een digitale kopie / scan van. Graag met een zo compleet mogelijke beschrijving, met jaartal, naam fotograaf en, waar van toepassing, de namen van de personen en de activiteit / gelegenheid.

Als heemkundevereniging willen deze foto’s veilig stellen voor de toekomst en mogelijk gebruiken voor publicaties. Daarom gaan wij er vanuit dat u door de inzending instemt met het eventuele publicatie van de foto’s.

U kunt de foto’s mailen naar secretaris@heemkundedendungen.nl. Alvast bedankt.