Er is iets mis gegaan met het kwartierblad van Tiny Schuurmans waardoor de leesbaarheid in het gedrang is gekomen.