Het tweede Griensvenneke van 2015 is verschenen met de volgende inhoud:

Harrie Maas: Vondsten uit het Paleolithicum in Den Dungen
Henk van Gestel: Bisschop Godschalk en het carnaval
André Schoones: Kwartierblad van Mies Sleutjes van het pakhuis
Harrie Maas: Uit de Dungense heemcollectie: een houten schoolklas
Gijs Sterks: Dungenaren op de lagere school

 • De techniek heeft ons wederom in de steek gelaten bij het afdrukken van de kwartierstaat. Klik hier voor een goed leesbaar exemplaar.
 • De tekst bij de foto op pagina 15 moet luiden : Omstreeks 1971 organiseerde de eerste Dungense Raad van Elf een
  gecostumeerde voetbalwedstrijd tegen Harmonie Wilhelmina. In optocht vertrok het gezelschap met “supporters” en aanhang via het Grinsel naar
  het voetbalveld.
  V.l.n.r.: Man met witte jas en bolhoed is Jan van Zandbeek,Jan Cooijmans,
  Huub Cooijmans, Toon van Boven en vooraan prins carnaval Thom Dissel.
 • bij de gezinsfoto op blz. 17 staat een jaartal te veel staat. In de vierde regel van onder staat: Bertha (vooraan 1922-2010), maar Bertha leeft nog. In 2010 is haar man Jan van den Broek overleden.