Het laatste Griensvenneke van 2016 is verschenen met de volgende inhoud:

Henk van Gestel: Genealogie en heemkunde; een fascinerende en zinvolle vrijetijdsbesteding
Gijs Sterks: Handwerktuigen in het bedrijf van Jos Sterks (deel 2)
Henk van Gestel: Den Dungen en Maaskantje in het nieuws (1)
André Schoones: Kwartierblad van Van den Meerendonk
André Schoones: Meerendonk
Harrie Maas: Orde, reinheid en veiligheid
Jos korsten: Dungenaren op de lagere school, Mariaschool/Kiemveld, schooljaar 1978/1979

In de afgelopen 41 jaargangen zijn er nu 799 artikelen in ons tijdschrift verschenen.