Een bijzonder plekje in het hart van Den Dungen en Dungenaren

Bijna 100 jaar geleden, op 22 juni 1922, werd er in het historisch hart van Den Dungen een Heilig Hartbeeld geplaatst. Het beeld, een staande Christusfiguur, werd geplaatst ter gelegenheid van het zilveren priesterjubileum van Pastoor Klein.

De uitgekozen plek voor dit beeld werd het stukje grond tegenover de pastorie dat eigendom is van de kerk. De kerk heeft dat stuk grond in 4 mei 1893 voor 220 gulden gekocht van Jan Voermans. Tegelijkertijd schonk hij dat bedrag weer terug aan de kerk onder voorwaarde dat er op deze grond nooit gebouwd zou worden. Een heel bijzonder stukje grond.

De Dungense tuinarchitect en hovenier Gerrit Jacobs werd benaderd om een ontwerp te maken. En zo transformeerde met de komst van het beeld dit plekje tot Heilig Hartpark. Eind jaren ’50 is het park opnieuw ingericht.

Vanuit de werkgroep restauratie Smitsorgel is spontaan deze nieuwe werkgroep ontstaan voor het Heilig Hartpark. De huidige uitstraling en inrichting van het stukje grond doet de naam Heilig Hartpark geen eer aan. We zijn in contact getreden met het parochiebestuur met de wens het stukje grond opnieuw in te richten, zodat het weer een waardevolle plek wordt in het historisch hart van ons dorp en het met trots de naam Heilig Hartpark kan dragen. Het bestuur is enthousiast over dit initiatief.

Annette Jacobs, kleindochter van hovenier Gerrit Jacobs ontwerper van het 1e park, maakte een eerste schets met een assenkruis om zo het pad vanuit de ingang van de kerk aan te laten sluiten. Met deze schets onder de arm zijn we naar André Houtman en Margriet Sander van het landschapsarchitectenbureau Houtman + Sander getogen. Hier is het definitieve ontwerp uit voortgekomen. Een parkje met looppaden en prachtige zichtlijnen op de historische kern. Bankjes zullen ruimte bieden voor rust, ontmoetingen én een prachtig zicht op de kerk, Boer Goossens, het Raadhuis en de Mariaschool.

In februari wordt gestart met de grote snoei. Een eerste stap naar een waardig Heilig Hartpark. Heel mooi om het 100-jarig jubileum van het Heilig Hartbeeld dit jaar te vieren met een nieuwe inrichting van het Heilig Hartpark!

Voor meer informatie, het definitief ontwerp en de mogelijkheid om (financieel) bij te dragen verwijzen we u naar www.michaelparochie.nl en www.heemkundedungen.nl

De werkgroep bestaat uit:
Jaap Claerhoudt
Christel Heijmans
Annette Jacobs
Arno Pijnappels
Chantal van der Steen