Wij hebben een extra fietsroute uitgezet langs onze informatiebordjes. De reden hiervoor is dat wij onlangs, naast de acht bestaande, een negende bordje hebben geplaatst naar aanleiding van de overdracht van de archeologische vondsten op de Eikendonk aan de afdeling erfgoed van de gemeent ‘s-Hertogenbosch. Dit bordje geeft informatie over het klooster op de Eikendonk, nabij de Kloosterstraat. Doordat de bestaande historische fietsroute (ca. 10 km) niet langs het bordje bij de Eikendonk komt, ontstond de behoefte aan een extra route. Deze nieuwe, langere, route heeft een lengte van ca. 17 km en gaat, behalve langs het nieuwe bordje, ook langs andere mooie heemkundige dorpsgezichten. Alle informatiebordjes zijn voorzien van een QR-code, waarmee extra informatie zichtbaar wordt. Indien u geen smartphone met mobiele data heeft, kunt u de extra informatie op onze site raadplegen onder “Historische fietsroute”.