In de bestuursvergadering van 30 januari heeft Perry Pijnappels aangegeven zijn reguliere bestuursfunctie om te willen zetten in die van secretaris. Wij zijn hem hiervoor zeer dankbaar en wensen hem veel succes in deze nieuwe functie.

Wij zijn nog wel op zoek naar een kandidaat voor de functie van bestuurslid.