De Algemene Ledenvergadering is geweest op dinsdag 16 april 2024. Klik op de knoppen hieronder voor de vergaderstukken

Na het officiële gedeelte heeft Rob de Vrind ons in een lezing meer (Dungense) details vertelt over de
linie 1629.