De Algemene Ledenvergadering is op woensdag 12 april a.s. om 19.30 uur bij Boer Goossens
In verband met de logistiek vragen we onze leden zich aan te melden (Dit is niet verplicht maar voor ons wel handig)

De vergaderstukken worden ongeveer een week van tevoren verspreid via email en hen hier gepubliceerd.

Om ongeveer 20.30 u. na het officiele gedeelte is er een lezing over het Karthuizer klooster op de Eikendonk door Jan Sanders.

In 1467 was het klooster op de Eikendonk enkele jaren het klooster van de Karthuizers. Dungenaar Jan Sanders neemt ons mee naar die bijzondere periode en locatie. Jan is voormalig rijksarchivaris en adjunct-directeur van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Hij heeft zich via zijn ruimhartige vrijwilligerswerk, vele bestuursfuncties en inspirerende onderzoeksactiviteiten op het gebied van de geschiedenis van Brabant zeer verdienstelijk gemaakt.

Ook niet-leden kunnen zich voor alleen de lezing aanmelden vanaf 20.30 uur via secretaris@heemkundedendungen.nl