Uitreiking zilveren draaginsigne van Brabants Heem aan Jos Korsten

Afgelopen maandagavond nam Jos Korsten een volle zaal van de Litserborg mee in een reis door de tijd met als thema “Den Dungen, toen en nu”.

In de door heemkundevereniging Op die Dunghen georganiseerde lezing vertelde Korsten onder andere over verdwenen gebouwen, historische gebeurtenissen, landschapskenmerken en schoolse impressies. Hiervoor putte hij uit wat hij tijdens zijn werkzame leven in Den Dungen heeft verzameld, uitgezocht, meegemaakt en ontwikkeld. Hierbij maakte hij gebruik van diverse foto’s, afbeeldingen en digitale montages.

Tijdens de pauze werd Jos Korsten verrast door Otte Strouken van Brabant Heem die hem het zilveren draaginsigne kwam opspelden. De in Rosmalen woonachtige Korsten heeft zich op diverse heemkundige vlakken verdienstelijk gemaakt voor de Dungense gemeenschap.

Hij heeft in zijn loopbaan als leerkracht in het basisonderwijs, maar ook nog na zijn pensioen, diverse lesmethodes ontwikkeld om onze lokale geschiedenis onder de aandacht te brengen van de schooljeugd. Dit omvatte onder meer het opstellen van lespakketten over diverse onderwerpen van de Dungense geschiedenis. Om enige voorbeelden te noemen: de kerk, de stoomtram, de Tweede Wereldoorlog met de nadruk op de gebeurtenissen in Den Dungen in mei 1940 en oktober 1944, de ringdijk met zijn wielen en de jeugd rond 1900. Hij ontwikkelde ook een bouwplaat van de Dungense kerk.

Als inspirator en ontwikkelaar was hij betrokken bij diverse tentoonstellingen waarbij de lokale (oorlogs)geschiedenis centraal stond. Hierbij werd niet alleen gemikt op volwassenen als doelgroep, maar zeker ook de basisschooljeugd werd op een didactisch verantwoorde wijze bij betrokken. Inleidende lessen tijdens schooltijd en als resultaat hiervan een creatief werkstuk in de vorm van een tekening of in elkaar zetten van een bouwplaat, waarvan de resultaten integraal deel uitmaakte van de expositie.

Daarnaast was hij samen met Dan Griffiths (een gliderpiloot die in september 1944 in Den Dungen is neergestort en hier ondergedoken heeft gezeten) initiatiefnemer voor de vriendschapsband Portishead-Den Dungen. Speciaal bedoeld om de oorlogsgeschienis levendig te houden bij zowel de Dungense schooljeugd als die van Portishead.

Hij was medeauteur van het boek “Gestrand in Brabant”, een uitgave van het Market Garden Comité bij de herdenking van de 50-jarige bevrijding van Brabant en het bij deze gelegenheid in Den Dungen opgerichte glider(zweefvliegtuig)monument “Silent Wings”. Hij was initiatiefnemer van dit monument dat ons herinnert aan Operatie Market Garden (17 september 1944), die van grote betekenis is geweest voor Den Dungen.