Bij all bidprentjes zijn nu de voorvoegsels toegevoegd.

Er ontbraken nog 2 scans. Die zijn  inmiddels toegevoegd.