Heemkundevereniging ‘Op die Dunghen’ start begin 2024 met de cursus ‘Dungelogie’. Onze vereniging heeft in haar bestaan veel kennis vergaard over de historie van ons dorp. Daarover is in ons verenigingsblad en in diverse boeken al veel gepubliceerd. De cursus behandelt een groot aantal onderwerpen waardoor de deelnemer een brede kijk op de lokale geschiedenis krijgt aangeboden. De cursus wordt op drie avonden gegeven in de Litserborg en wordt afgesloten met een fietstocht door het dorp. We richten ons in eerste instantie op deelnemers die nog minder bekend zijn met de cultuurhistorie en het erfgoed van Den Dungen.

Het wordt dus een basiscursus, geschikt voor dorpsgenoten die meer willen weten over de lokale geschiedenis. Inschrijving staat open voor zowel leden als niet leden van de heemkundevereniging. Zeker ook voor nieuwe bewoners van ons dorp.

De volgende onderwerpen, komen aan de orde: geologie en landschap, archeologie, ontstaan van Den Dungen en Maaskantje, het klooster op de Eikendonk, de ringdijk, het beleg van ’s-Hertogen-bosch, landelijke bouwkunst, agrarische bedrijvigheid en ruilverkaveling, kerk en klooster, dorpsbeeld; speciale gebouwen en monumenten.

De cursus wordt gegeven op de woensdagen: 31 januari, 21 februari en 13 maart in 2024. De datum voor de afsluitende fietstocht wordt in onderling overleg gekozen. De cursusavonden vangen om 19.30 uur aan in de Litserborg en zullen omstreeks twee uur duren. De inschrijfkosten bedragen 30 euro dit is een vergoeding voor koffie en thee en huur van de cursusruimte.

U kunt zich aanmelden voor de cursus ‘Dungelogie’ bij de secretaris van onze vereniging per mail, secretaris@heemkundedendungen.nl onder vermelding van uw naam, woon- en mailadres en telefoonnummer.

De cursus is inmiddels volgeboekt, belangstellenden kunnen zich nog aanmelden de een volgende cursus.