Verklaring van het logo van de Dungense heemkundevereniging

LogoDe voormalige gemeente Den Dungen behoorde oorspronkelijk tot het Vrijdom van de stad ‘s-Hertogenbosch. Nadat het Vrijdom bij keizerlijk decreet van 14 mei 1810 was opgeheven, werd het dorp een zelfstandige gemeente. Burgemeester Gerardus Godschalk stelde in 1815 voor om als wapenfiguur de dorps- en parochiepatroon St. Jacobus de Meerdere te gaan voeren.

Het wapen werd op 14 oktober 1818 conform het voorstel aan de gemeente verleend:“Van lazuur (hemelsblauw), beladen met het beeld van St. Jacobus van goud (geel)”.

Omdat de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde van mening was dat heiligen niet in wapenschilden thuishoorden, werd in 1993 voorgesteld om het wapen als volgt te wijzigen: “In sabel (zwart) een uitgerukte boom van goud (geel); een schildhoofd van zilver met drie St. Jacobusschelpen van keel (rood). Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels”.

Ter onderscheiding van het Bossche wapen werd de ‘bosboom uitgerukt’ voorgesteld, ten teken dat de Dungense gemeenschap in 1810 werd losgemaakt van ‘s-Hertogenbosch.

Het voorstel was het ontwerp van voormalig Dungenaar Jan Melssen.

Per 1 januari 1996 ontstond door herindeling de nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel waartoe het dorp Gemonde en de voormalige gemeenten Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel gingen behoren. Als gevolg daarvan is het ontwerp nooit uitgevoerd vanwege het feit dat de nieuwe gemeente het dorpswapen van Sint-Michielsgestel overgenomen heeft als gemeentewapen van Sint-Michielsgestel.

Omstreeks 1996 kregen Henk van Gestel en Theodoor van den Heuvel van de Dungense heemkundevereniging de opdracht om een toepasselijk logo te ontwerpen. Met instemming van Jan Melssen is er toen voor gekozen om zijn niet gebruikte ontwerp voor een gemeentewapen van Den Dungen in het logo van de Dungense heemkundevereniging “Op die Dunghen” te verwerken.