ANBI-informatie

ANBI-informatie.

Naam: Heemkundevereniging “Op die Dunghen”

Fiscaal nummer: 8164.80.606

Contactgegevens: Heemkundevereniging “Op die Dunghen”, Dries 7, 5271 ZA St. Michielsgestel

Bestuurssamenstelling:

  • J. Claerhoudt, voorzitter
  • T. Verhagen, lid
  • A. Pijnappels, penningmeester
  • Th. van den Heuvel, vice voorzitter
  • W. van der Pennen, lid
  • C. Schakenraad, lid/waarnemend sectretaris
  • S. Rijken, lid

Beleidsplan:
Klik hier voor ons beleidsplan

Beloningsbeleid: Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning

Doelstelling:

  • Het werkgebied van de vereniging heemkundig te bestuderen, te onderzoeken, te inventariseren en te documenteren;
  • In brede kring belangstelling te wekken voor het eigen heem;
  • De onderzoekingen en studies te publiceren.

Verslag uitgevoerde activiteiten:

Klik hier voor het laatste verslag van de uitgevoerde activiteiten

Financiële verantwoording:
Klik hier voor de laatste balans welke is goedgekeurd op 27-03-2018
Klik hier voor de laatste financiële verantwoording welke is goedgekeurd op 27-03-2018