ANBI-informatie

Naam: Heemkundevereniging “Op die Dunghen”

Fiscaal nummer: 8164.80.606

Contactgegevens: Heemkundevereniging “Op die Dunghen”, Kampseveld 15, 5275 CB Den Dungen

Bestuurssamenstelling:

  • J. Claerhoudt, voorzitter
  • Vacature, secretaris
  • A. Pijnappels, penningmeester
  • Th. van den Heuvel, vice voorzitter
  • T. Verhagen, lid
  • W. van der Pennen, lid
  • S. Rijken, lid

Beloningsbeleid: Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning

Doelstelling:

  • Het werkgebied van de vereniging heemkundig te bestuderen, te onderzoeken, te inventariseren en te documenteren;
  • In brede kring belangstelling te wekken voor het eigen heem;
  • De onderzoekingen en studies te publiceren.

Verslag uitgevoerde activiteiten:

Financiële verantwoording: