De heemkundevereniging “Op die Dunghen” bestaat sinds 27 september 1967.

De vereniging heeft tot doel:

 • Het gebied dat binnen de parochiegrenzen van St. Jacobus de Meerdere in Den Dungen ligt heemkundig te bestuderen en te onderzoeken vanaf de oudste tijden tot heden;
 • De resultaten van heemkundig onderzoek te publiceren;
 • In brede kring belangstelling te wekken voor eigen dorp en streek;
 • Opkomen voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed in Den Dungen en het Maaskantje.

Deze doelstellingen willen we bereiken door de volgende activiteiten:

 • Het uitgeven van een eigen tijdschrift “Het Griensvenneke”;
 • Het houden van lezingen
 • Het opbouwen en beheren van een documentatiecentrum en het bevorderen van het gebruik daarvan;
 • Het beheren van heemkundig waardevolle voorwerpen in een heemruimte en deze voor het publiek open te stellen;
 • Adviseren van de overheid tot behoud van monumenten;
 • Het (mede) organiseren van tentoonstellingen;
 • Het organiseren van excursies;
 • Het uitgeven van boeken;
 • Het onderhouden van contacten met zusterverenigingen;
 • Het activeren van haar leden om deel te nemen aan cursussen of bijeenkomsten op heemkundig gebied.

Doel van deze website is om U te informeren over de Heemkundevereniging “Op die Dunghen”. Wellicht is deze website een toegang tot meer informatie over de geschiedenis van Den Dungen en het Maaskantje. Mocht u daar op een of andere manier een bijdrage aan kunnen leveren, neem dan contact met ons op.