Lezingen

2016

Dinsdag 5 april  2016: Lezing door Henk Groenendaal over zijn Jeroen Bosch project direct aansluitend op de jaarvergadering bij De Litserborg.
Dinsdag 15 november 2016: Lezing door Ad Rooms over “Grote gezinnen” in de Litserborg

2015

Dinsdag 24 maart 2015: Lezing door Jos Korsten over “2 x Market Garden in Den Dungen” direct aansluitend op de jaarvergadering bij De Majorcabar.
Woensdag 4 november 2016: Lezing 1e wereldoorlog door  Cees Verhagen in de Litserborg

2014

Woensdag 26 maart 2014: Lezing door Jos Bertens over “Ontwikkeling van de Dungense boerderijen” direct aansluitend op de jaarvergadering bij Boer Goossens.
Woensdag 10 september 2014: Lezing door Jos Korsten in de Litserborg.(Geannuleerd)
Woensdag 22 oktober 2014: Lezing “Vergeten groente” inclusief proeverij.

2013

Woensdag 20 maart 2013: Lezing door Theodoor van den Heuvel over “Verkeer en vervoer” direct aansluitend op de jaarvergadering bij Boer Goossens.
Woensdag 30 oktober 2013: Lezing door archeoloog Jeroen Flamman over de opgravingen bij omleiding van de Zuid-Willemsvaart. Aanvang 20:00 uur bij Boer Goossens.

2012

Woensdag 16 mei 2012: Lezing door Cees Verhagen over “de Zuid-Willemsvaart” om 20:00 uur bij Boer Goossen.

2011

Geen lezingen

2010

Maandag 13 december 2010: Lezing door Henk Roosenboom over “Een vergeten tijdvak in Z.O,-Noord-Brabant” om 20.00 uur bij Boer Goossens.

2009

Maandag 2 november 2009 : Lezing door Bert Willemen over “Hondenkarren” om 20.00 uur bij Boer Goossens.

Maandag 28 september 2009: Workshop en lezing “1832. Den Dungen op de kaart gezet” door Gijs Sterks om 20.00 uur bij Boer Goossens:

Het thema van open monumentendag half september was “op de kaart gezet”. Heemkundevereniging “Op die Dunghen” heeft in de Blauwe Scholk een tentoonstelling ingericht met kaarten die betrekking hebben op het grondgebied van Den Dungen en Maaskantje.

In dit kader past ook de lezing over de kadasterkaarten van 1832.

“Waar hadden mijn voorouders hun grond liggen, hoe was het grondgebruik in Den Dungen ten tijde van 1832 of waar lag de meest waardevolle grond in Den Dungen?”. Dit zijn enkele vragen waar u op 28 september 2009 antwoord op kunt krijgen. Heemkundevereniging “Op die Dunghen” brengt dan de kadasterkaarten van 1832 tot leven! Gijs Sterks uit Sint-Michielsgestel heeft de bijbehorende Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT’s) van onder andere Den Dungen gedigitaliseerd. Met medewerking van de heemkundevereniging zijn deze gegevens gekoppeld aan een geografisch informatiesysteem (GIS). Deze koppeling is bijzonder en bovendien vernieuwend omdat met moderne hulpmiddelen een visueel beeld van de gegevens uit het kadastrale register ontstaat. Vele analyses worden mogelijk.

Gijs Sterks zal in zijn verhaal terug gaan naar het leven in 1832. Hij ondersteunt zijn presentatie met interessante voorbeelden en anekdotes. Verder geeft hij uitleg bij de door hem gedigitaliseerde OAT’s van het Kadaster en de vele mogelijkheden die daar in schuil gaan. Het wordt een presentatie, die voor iedereen interessant kan zijn: op de eerste plaats voor geïnteresseerden in het Kadaster (zowel voor de beginnende als de gevorderde onderzoeker), daarnaast is het ook voor stamboomonderzoekers een bijzondere bron van informatie en uiteraard is het interessant voor alle liefhebbers van onze dorpsgeschiedenis.

Maandag 25 mei 2009: Lezing door Arnoud-Jan Bijsterveld over “We zullen er ondanks alles de moed maar inhouden” om 20.00 bij Boer Goossens.

De dagelijkse zorgen en genoegens van een Brabants echtpaar in de crisisjaren.

De zeer bekende professor Arnoud-Jan Bijsterveld verzorgt op maandag 25 mei om 20.00 bij Boer Goossens niet alleen voor de leden van de heemkundevereniging, maar voor alle belangstellenden een lezing over de crisisjaren.

In het najaar van 1931 ging de werkloze timmerman Noud Bijsterveld, die op ’t Hout (gemeente Mierlo) woonde, werken in Maastricht. Zijn vrouw Doortje Bijsterveld-Nooyen bleef met twee kleine kinderen achter en zette de manufacturenzaak A. Bijsterveld-Nooyen aan de Helmondseweg voort. Doortje en Noud schreven elkaar trouw gedurende de twee maanden van scheiding. Hun brieven geven een intiem en levendig beeld van de dagelijkse zorgen en vreugden van gewone Brabanders in de crisisjaren. In deze lezing staat hun beleving van die moeilijke tijd centraal.

Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld (1962) is historicus en studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. In 1993 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was werkzaam als onderzoeker en docent aan verscheidene universiteiten in binnen- en buitenland (Luik, Princeton, Leuven) en in het voortgezet onderwijs. Sinds 1999 is hij bijzonder hoogleraar Cultuur in Brabant aan de Universiteit van Tilburg, waar hij zich bezighoudt met onderwijs, onderzoek en ondersteuning op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis, erfgoed en etnologie (volkskunde). Hij maakt deel uit van verschillende tijdschrift- en jaarboekredacties en heeft als bestuurslid van verscheidene organisaties een actief aandeel in de organisatie van studiedagen en symposia op het terrein van de regionale geschiedenis en volkskunde. Als adviseur is hij betrokken bij de beleidsontwikkeling van cultuurhistorische organisaties en instellingen en van provincie en gemeenten.

Deze achtergrond en het feit dat hij een begenadigd verteller is, maken een bezoek aan deze lezing meer dan interessant.

Maandag 9 maart 2009: Lezing door Gijs van Aarle over “Bakhuizen” om 20.00 uur bij Boer Goossens.