Werkgroepen

Op initiatief van een lid van de genealogische werkgroep, Rien Meulenbroek, is een groep van zes mensen aan de slag gegaan om de bezittingen van de heemkundevereniging te digitaliseren of digitaal te ontsluiten. Opmerkelijk is dat 2 van deze 7 mensen geen lid zijn van de vereniging, maar wel bereid zijn een dagdeel van de week aan de slag te gaan om het bezit van de heemkundevereniging te beschrijven. Deze werkgroep heeft op drie terreinen werkzaamheden verricht.

Het eerste terrein is het scannen van de 20 mappen met foto’s van de vereniging. De foto’s zijn al in categorieën ingedeeld. Door Theo van Uden is van de meeste foto’s beschreven waar, wanneer en door wie de foto gemaakt is en wie of wat er op de foto’s staat. Ook de dia’s van de vereniging wil men gaan scannen, om ze voor tentoonstellingen en publicaties geschikt te maken.

De tweede poot van de archivering is het knipselarchief. Uit dag- en weekbladen zijn en worden artikelen over gebeurtenissen en personen uit Den Dungen / Maaskantje uitgeknipt, in categorieën ingedeeld en in hangmappen bewaard. Van deze verzameling wordt een lijst gemaakt met de vindplaats, de datum en de titel van de artikelen. Met ingang van 2012 zijn we gestopt met het verzamelen van de knipsels omdat die steeds meer digitaal beschikbaar blijven bij de uitgevers zelf. Verder zijn we gestart met het digitaliseren van onze verzameling.

Van de voormalige heemzolder en de heemkamer is in mappen bijgehouden welke gereedschappen, voorwerpen en andere materialen aan de vereniging zijn geschonken of in bruikleen gegeven.  In januari 2016 zijn alle voorwerpen in bruikleen aan het Boerenbond museum in Gemert gegeven. In december 2015 alle voorwerpen gefotografeerd.

Deze werkgroep, die in 2005 is gestart, verzamelt genealogische gegevens van mensen uit Den Dungen / Maaskantje. Verschillende personen zijn met een eigen stamboom bezig, maar er zijn ook leden die een meer algemeen databestand verzamelen en beheren. Alle personen staan daar bijvoorbeeld in, die na 1811 in de Burgerlijke Stand van Dungen vanwege geboorte, huwelijk of overlijden zijn opgenomen en waarvan de gegevens openbaar zijn. Doel van de werkgroep is ook om deze gegevens te gebruiken voor het maken van artikelen over genealogische onderwerpen voor het tijdschrift van de Heemkundevereniging.


Enkele leden van de werkgroep en de families waarvan ze gegevens verzamelen staan hieronder. Als u over de stambomen van deze families iets wilt weten, of als u gegevens over een van deze (of andere) families wilt delen, kunt u contact opnemen via een druk op de betreffende button:


Kwartierbladen


Erfdelingen en testamenten

Erfdelingen en testamenten gepasseerd voor de schepenen van ‘s-HERTOGENBOSCH (1680-1792). Hierin staan ook verschillende akten betreffende Dungenaren.

In de “Litserborg” in Den Dungen is de Heemkundevereniging “Op die Dunghen”gevestigd. De vereniging heeft daar de beschikking over een ruimte waar de bibliotheek is gevestigd.

De collectie documentatie van de vereniging omvat boeken, tijdschriften, foto’s, kaarten, prenten en krantenknipsels. Leden kunnen voor hun historisch onderzoek gebruik maken deze collectie.

Onze heemkundevereniging heeft tot doel om u te interesseren in de dorpsgeschiedenis en is uiteraard graag bereid om uw eventuele vragen te beantwoorden. Henk van Gestel is de coördinator van deze groep en bezit veel kennis van onze dorpsgeschiedenis. Ook heeft hij een goed netwerk om de juiste informatie te verzamelen. Hierbij werkt hij ook nauw samen met Harrie Maas (historicus) en André Schoones (genealogie / stamboom). De secretaris zal binnenkomende vragen doorsturen naar deze werkgroep. Via het contactformulier kunt u uw vraag stellen. Vervolgens legt de werkgroep zelf contact met de vraagsteller en wordt de secretaris op de hoogte gehouden van het contact en de gedeelde informatie.

© Copyright - Heemkundevereniging ”Op die Dunghen”