Pastoor W. Cox was voorzitter van het Stichtingsbestuur.