V.l.n.r. : Meester Lambert Toelen, Zr. Josephina, (haar secretaris N.N.?). Gravers Jos Schakenraad, Henk van Osch, Zr. N.N. en Wil van den Hurk-Broeren.