De aanbieding van de oorkonde aan de voorzitter van het bestuur pastoor W. Cox.
De oorkonde is in een koker gedaan en rechts van de voordeur in de muur ingemetseld.