Voordat het voormalige St. Antoniusgesticht gesloopt zou worden, werd in de periode 1969/1970 het huidige Verzorgingshuis “De Donk” gebouwd.
Na de verhuizing van de bewoners op 11 november 1970 naar hun nieuwe tehuis kon eind novenber 1970 door de firma Van Ingen uit Schijndel de sloop van de oude gebouwen ter hand genomen worden.
Op bijgaande foto het St. Antoniusgesticht nog in volle glorie.
Links op de foto de bouwkeet van aannemer Lamers uit Den Dungen.

Verantwoording
De foto´s uit deze serie zijn enerzijds afkomstig uit het archief van de Zusters van Schijndel, anderzijds uit een serie die omstreeks 1970 gemaakt is door fotograaf Frans van der Wal.