Foto 10 De inhoud van de koker: Oorkonde

Opening koker die was ingemetseld bij de bouw van bejaardencentrum de Donk in 1969 op 19-09-2012.
Foto 10 De inhoud van de koker: Oorkonde.