Privacyverklaring Heemkundevereniging ‘Op die Dunghen’

Beschrijving van privacy en dataverwerking conform de richtlijn AVG van 25 mei 2018

Indien je lid wordt van Heemkundevereniging ‘Op die Dunghen’, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om deze Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Heemkundevereniging ‘Op die Dunghen’ verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Daarnaast verwerken we persoonsgegevens uit hoofde van historisch onderzoek. Deze gegevens verzamelen wij waar mogelijk met toestemming van de betrokkene. Als dit niet mogelijk is maken wij een zorgvuldige afweging tussen het belang van ons onderzoek en de belangen van de personen van wie we persoonsgegevens verwerken.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Ten aanzien van het lidmaatschap van Heemkundevereniging ‘Op die Dunghen’:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
Ten aanzien van historisch onderzoek:
• Foto’s en ander beeldmateriaal
• Persoonsgegevens als geboortedatum, sterfdatum, woonplaats, beroep, lidmaatschappen en zaken die van belang zijn voor het onderzoek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze organisatie heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen. Mochten bijzondere gegevens noodzakelijk zijn voor onze diensten, zoals bijvoorbeeld gezondheidsgegevens of dieetwensen bij activiteiten, dan verwerken wij die alleen op basis van jouw eigen uitdrukkelijke verzoek.
Bijzonder persoonsgegevens die van belang zijn in het kader van historisch onderzoek en – documentatie worden alleen met toestemming verzameld indien dit mogelijk is.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op.