In 1610 werd door de hertog van Brabant het verzoekschrift ingewilligd om een nieuwe dijk om Den Dungen aan te mogen leggen tegen wateroverlast van de (Beerse) Maas, de Aa en de Dommel. Maar op de Keer, waar het grondgebied van Sint-Michielsgestel begon, hield de dijk op. Zo had de dijk nog niet veel nut. Dat veranderde echter toen in 1649 ook op Gestels grondgebied een dijk werd aangelegd, die aansloot op de Dungense dijk. Zo ontstond de ringdijk die het hele dorp tegen water moest beschermen. Dat dat meerdere keren niet is gelukt, laten de wielen zien

 

Rond 1629, was deze ringdijk een onderdeel van circumvallatielinie van Frederik Hendrik van Oranje.

Tegenwoordig maken fietsers en wandelaars veel gebruik van het gebied. Vanaf de dijk hebben ze zicht op twee landschapstypen: de binnenpolder van Den Dungen, met haar kleinschalige besloten essenlandschap en de buitenpolder rondom de Kloosterstraat. Dat gebied is een open en laaggelegen nat gebied met akkers en graslanden.